Vil gi nettbasert selvhjelp mot psykiske problemer

Helse. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil bruke 5 millioner kroner på å utvikle et tilbud om internettassistert behandling av lettere til moderate psykiske lidelser. 
Totalt foreslår helseminister Bent Høie (H) og regjeringen å øke bevilgningen til psykisk helse og rusarbeid med 10,6 millioner kroner i inneværende år. Foto: Berit Almendingen

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse arbeider med å utvikle Mestringsportalen, som skal tilby veiledet selvhjelp eller internettbasert oppfølging og behandling fra primærhelsetjenesten. Prosjektet er nå i en pilotfase i Bærum kommune.

«Med utviklingen av Mestringsportalen vil lavterskeltilbudet i kommunene styrkes, og portalen skal bidra til å gi god og effektiv behandling og oppfølging av mennesker med lettere til moderate psykiske lidelser i primærhelsetjenesten. Det kan medføre kortere ventetid for personer som strever med angst, depresjon og søvnvansker, samt frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten”.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.