Frp vil gi kommunene vetorett om vindkraft

Politikk. Frp vedtok på landsmøtet i helga at kommunene skal ha siste ord når det skal bygges vindkraftanlegg. Motstanden mot vindkraft er sterk i partiet.
Kampen om vindkraft ble den hardeste på Frps landsmøte. Til slutt gikk de som vil la kommunene bestemmes om det skal bygges vindmøller eller ei, av med seieren. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Vindkraftdebatten ble den lengste på Fremskrittspartiets landsmøte, der to resolusjoner om saken blke behandlet søndag. 

Ett forslag fra Oslo Frp om full stans i all vindkraftutbygging på land og heller satse på vindkraft til havs, og ett fra redaksjonskomiteen om at kommunene skal ha vetorett når det gjelder vindkraftutbygging.

Det innebærer at Frp ikke vil stå i veien for kommuner som ønsker vindkraft, noe som førte til et tidvis heftig ordskifte mellom de ulike fløyene i partiet.

Vil gi kommunene vetorett

– Hvis det er én miljøsak som virkelig har engasjert de siste månedene, så er det denne, konstaterte Frps miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland.

Han stiller seg bak det siste forslaget, der det heter at «Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner».

– Det er opp til lokaldemokratiet å bestemme. Dette er beslutninger som tas best lokalt, framholdt Saudland, som til slutt lyktes med å få støtte fra et stort flertall på landsmøtet.

– Må bruke hue

Men mange Frp-ere er svært skeptiske til vindkraft.

– Vindmøller er det verste jeg ser i norsk natur. Skal vi tillate 250 meter høye propeller? Vi må si nei til disse forferdelig stygge mastene, mente en delegat.

Han fikk støtte fra flere.

– Vindkraft var den største mediesaken i april. Svært mange er mot rasering av norsk natur. Vi må ikke selge ut landet vårt, ble det påpekt fra talerstolen, der også faren for høyere strømpriser og et folkelig opprør à la bompengeopprøret ble trukket fram.

– Vi har nå pådratt oss et opprør mot bomringer. Jeg frykter at det samme kan skje med vindmøller, som innebærer vanvittige naturødeleggelser. Vi må bruke hue og stanse all vindmølleutbygging. Ellers blir det trøbbel, framholdt en annen fra talerstolen.

– Provoserer

Det fikk Mats Ramo fra Trøndelag Frp til å marsjere opp på talerstolen.

– De argumentene man hører mot vindkraft, det er galskapen som rår, konstaterte han.

– Det er få ting som provoserer meg mer enn at det sitter folk i Oslo som vil bestemme hvordan vi i Trøndelag skal bruke ressursene våre, sa Ramo, som pekte på at vindkraftutbygging kan bety stabile inntekter for kommunene.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg lover på sin side å begrense vindkraftbyggingen.

– Ingen teppebombing

– Dette landet skal ikke teppebombes med vindmøller, sa han og viste til at hans departement har avslått 60 prosent av alle konsesjonssøknader på vindkraft.

– Vi er for utbygging av lønnsom kraft og private investeringer. Dersom det finnes ønske om slike investeringer lokalt, skal vi ikke overprøve dette, slo Freiberg fast.

(©NTB)

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.