KLP ekskluderer tre selskaper

Etikk. Mener selskapene bryter med KLPs retningslinjer for forsvarlige investeringer. 
Marte Siri Storaker i KLP Kapitalforvaltning følger Etikkrådets anbefalinger. Foto: KLP

KLP og KLP-fondene (KLP) har besluttet å utelukke selskapene Texwinca Holdings Ltd., Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. og Turning Point Brands fra investeringene.

– KLP ekskluderer selskapene fordi de bryter med KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer, sier rådgiver Marte Siri Storaker for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning i en pressemelding.

– Brudd på menneskerettigheter

Selskapet Texwinca Holdings Ltd. er ifølge KLP ansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene ved sine fabrikker i Vietnam. Beslutningen er basert på Etikkrådets tilrådning om å utelukke Texwinca fra Statens pensjonsfond utland (SPU), som ble offentliggjort 17. januar i år.

KLP følger som regel Etikkrådets anbefalinger om utelukkelse av selskaper.

– Vurderingen som Etikkrådet har gjort er grundig og veldokumentert, og vi ser ingen grunn til å avvike fra den. Åpenheten til Norges Bank og Etikkrådet om hvilke selskaper de utelukker er viktig. Informasjonen gir oss mulighet til å gjøre egne vurderinger opp mot KLPs retningslinjer. Selskapene opplever større press til å rydde opp når flere investorer er tydelig på hvilke retningslinjer de må forholde seg til, sier Storaker.

Tobakk og kull

Selskapene Washington H. Soul Pattinson & Co Ltd. og Turning Point Brands blir utelukket på grunn av selskapets inntekter fra henholdsvis kullvirksomhet og tobakk, heter det i pressemeldingen. 

KLP har ekskludert 192 selskaper for brudd på KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Informasjon om hvilke selskaper som er utelukket, og hvorfor, finner du på klp.no.

 

 

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.