5.000 kroner døgnet for rus- og psykiatripasienter

Statsbudsjett. Regjeringen trosser advarsler fra KS og ber kommunene betale 4.885 kroner døgnet for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus.  
- Et historisk løft for rusfeltet, mener helseminister Bent Høie (H) om forslaget til statsbudsjett for 2019. Samtidig som kommunene får mer penger til rusarbeid, pålegges de å betale for pasienter som blir liggende på sykehus etter utført behandling. Arkivfoto: Terje Lien

Fra 1. januar 2019 får kommunene betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og spesialisert rusbehandling (TSB). I praksis betyr det at de skal betale for hvert døgn de blir liggende på sykehus etter behandling, fordi kommunen ikke har et passende tilbud til dem.

Hensikten med betalingsplikt er å stimulere kommunene til å bygge opp egne tilbud, slik at de kan ta imot pasientene så snart sykehuset har avsluttet behandlingen.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.