Privat barnevern holder stand

Leverandørdatabasen. I 2015 kjøpte kommunene barneverntjenester fra private for 445 millioner kroner, ifølge Kostra-rapporteringen. Det er en ørliten nedgang fra året før.

Kommunene klarer fortsatt ikke å levere gode barneverntjenester uten å leie inn konsulenter. De foreløpige Kostra-tallene viser at flere kommuner, som Oslo, Trondheim, Kvæfjord og Råde, har økt bruken av private barnevernaktører.

Oslo kommunes bruk av private utgjør over en fjerdedel av totalsummen for landets kommuner. Kommunen brukte 121,3 millioner kroner på privat barnevern i fjor, 26 millioner mer enn året før. Leverandørdatabasen til Kommunal Rapport viser at det er selskapet Aleris Ungplan & Boi AS som har gjort desidert størst profitt på barneverntjenester for Oslo kommune de siste årene. Bare i 2014 fakturerte selskapet kommunen for 95 millioner kroner.

Lese mer?

Jeg er abonnent

Jeg er ikke abonnent

Bli abonnent

Spørsmål? Kontakt oss på redaksjon@kommunal-rapport.no

Flere artikler om

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.