Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) søker om fritak fra kommunestyret i Steinkjer i den tiden han er statsråd.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) søker om fritak fra kommunestyret i Steinkjer i den tiden han er statsråd. 

Foto: Britt Glosvik

Søknader om fritak renner inn: Dette er reglene

I disse dager konstitueres nye kommunestyrer landet over. Allerede nå søker nyvalgte lokalpolitikere fritak fra sine politiske verv.

Årsakene til søknadene er mange. Noen har allerede flyttet fra kommunen og er slik sett ikke lenger valgbare. Andre oppgir studieplass i en annen kommune, noe de mener er vanskelig å kombinere med politiske møter. Reise eller arbeid i utlandet, sykdom eller ny jobb er andre grunner.

Det viser en gjennomgang Kommunal Rapport har gjort av flere av søknadene.

Får sjelden avslag

Ifølge kommuneloven kan folkevalgte fritas fra sine verv, dersom det fører til vesentlig ulempe for han eller henne. Vervet kan fritas midlertidig eller for resten av perioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.

– Det er kommunestyrene som gjør sin skjønnsvurdering innenfor lovens regelverk, sier avdelingsdirektør for lokaldemokrati i KS, Frode Lindtvedt.

Tidligere undersøkelser viser imidlertid at svært få søknader om fritak avslås når de først er kommet til politisk behandling. De fører også sjelden til politisk debatt.

Statsråd ber om fritak

Blant søknadene om fritak finner vi forsvarsminister Bjørn Arild Gram. Den tidligere ordføreren sto nederst på lista til Steinkjer Sp ved årets kommunevalg, likevel ble han valgt inn i kommunestyret.

Gram har uttalt til Trønder-Avisa at han synes det er hyggelig å bli innvalgt, men varslet tidlig at han ville søke om fritak fra vervet.

I søknaden skriver Gram kort og godt at han søker fritak fra kommunestyret i den tiden han er statsråd. Kommunedirektøren anbefaler å innvilge søknaden.

I Kvæfjord har Sps Karin Eriksen søkt om fritak fra kommunestyret i hele valgperioden. 1. oktober tiltrådte hun som kommunedirektør i Lavangen.

Kvæfjord Sps Karin Eriksen har fått jobb som kommunedirektør i Lavangen og har derfor søkt om fritak fra sine politiske verv.

Kvæfjord Sps Karin Eriksen har fått jobb som kommunedirektør i Lavangen og har derfor søkt om fritak fra sine politiske verv.

Foto: Britt Glosvik

– Arbeidsbelastningen som det nye ansettelsesforholdet medfører vil gjøre det svært krevende å ivareta verv som folkevalgt i Kvæfjord kommune. Min nye rolle som kommunedirektør vil være vanskelig å kombinere med å være politiker, skriver Eriksen i søknaden.

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å innvilge fritak.

Politikk vs. jobb

Nylig behandlet det konstituerende kommunestyremøtet i Sortland fritakssøknaden fra Roy-Allan Jenssen i Industri- og næringspartiet (INP). INP gjorde et brakvalg i flere kommuner. 

I Sortland ble Jenssen valgt inn i kommunestyret som partiets eneste representant, men han innså fort at det ville bli vanskelig å kombinere ny jobb og politikk.

– Jeg startet ny jobb i mai. I denne jobben er det ikke mulighet til å ta fri i den grad som er nødvendig. Det er rett og slett ikke mange nok timer i døgnet, sier Jenssen.

Situasjonen var en annen da Jenssen i sin tid takket ja til å stå på INPs liste. 

– Da hadde jeg en jobb som ga mulighet til deltakelse i kommunestyret.

Jenssen ønsket å trekke seg fra kandidatlista etter at han fikk jobbtilbudet, men fristen hadde gått ut. 

– Liberal praksis

I sakspapirene anbefaler kommunedirektøren å gi Jenssen fritak ut valgperioden. Hun viser blant annet til tidligere kommunestyrers liberale praksis når det gjelder å gi folkevalgte fritak.

Samtidig advarer hun om at fritaket kan skape presedens.

– Nytt kommunestyre må ta med i vurderingen av denne saken, at den vil gi føringer til behandling av framtidige fritakssøknader som måtte komme i denne valgperioden, skriver kommunedirektøren.

I kommunestyret uttrykte flere partier en generell bekymring dersom man velger å ha en liberal praktisering av fritakssøknader.

Det ble blant annet pekt på at velgerne har en forventning om at folkevalgte stiller, all den tid de har takket ja til å stå på en liste.

Kommunestyret vedtok likevel enstemmig å innvilge fritakssøknaden.

– Terskelen skal være høy

Ny jobb er også grunnen til at avtroppende Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) har søkt om fritak fra kommunestyret i kommende periode. Hun blir daglig leder av Vesterålsrådet.

Avtroppende Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) har søkt om fritak, men mener at fritaks-terskelen skal være høy.

Avtroppende Hadsel-ordfører Lena Arntzen (H) har søkt om fritak, men mener at fritaks-terskelen skal være høy.

Foto: Privat

Selv mener Arntzen at terskelen for å få fritak skal være høy.

– Det er mulig å for eksempel kombinere studier i Norge med møter i kommunestyret, sier hun.

I fritakssøknaden skriver hun at jobben i Vesterålsrådet er av politisk karakter, og at det vil føre til vesentlig ulempe å samtidig inneha verv som folkevalgt i Hadsel kommune.

– Det er en jobb som er uforenelig med et politisk verv, sier Arntzen.

Hun legger til at det ikke var med et lett hjerte at hun søkte om fritak, men at velgerne var informert om jobbsituasjonen før valget.

Dette sier kommuneloven:

  • En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.
  • Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.
  • En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.