Fylkesordfører Thomas Sjøvold (H) leder et nytt og større Akershus.

Fylkesordfører Thomas Sjøvold (H) leder et nytt og større Akershus.

Foto: Agnar Kaarbø

– Folk vil nok merke at det er fylkesordførere fra Høyre

Fylkesordfører Thomas Sjøvold (H) tror nok noen ansatte vil savne Viken med sine store fagmiljøer. 

Selv synes han det er godt å være i gang med nye Akershus, når det først ble bestemt at Viken skulle oppløses.

Akershus er blitt større siden sist. Asker har tatt opp i seg Hurum og Røyken, Aurskog-Høland er slått sammen med Rømskog og Jevnaker og Lunner har meldt overgang. Akershus er nå landets største fylkeskommune i befolkningstall, med 21 kommuner og over 700.000 innbyggere. 

Fylket har også fått parlamentarisme. Anette Solli (H) er fylkesrådsleder og Sjøvold (H) er fylkesordfører. Han er gjest i denne ukas episode av Kommunal Rapports podkast Kontrollutvalget.

Slik samarbeider de

Selv om Viken er oppløst, samarbeides det videre på en rekke områder mellom Akershus, Buskerud og Østfold. På flere fagområder er det dannet forpliktende samarbeidsorganisasjoner, og én av fylkeskommunene får ansvaret for administrative støttefunksjoner. 

IKT- og digitaliseringsområdet er det eneste som blir organisert som et interkommunalt selskap. Administrasjonen blir lagt til Østfold.

Resten av samarbeidet fordeles slik:

  • Renholdsforvaltning- og utvikling: Akershus
  • Anskaffelser: Buskerud
  • Fagskolen i Viken: Akershus
  • Statistikk, analyse og kart: Akershus
  • Veiteknologi, geologi, geoteknikk og målebil innen fagavdeling samferdsel: Akershus
  • Regionalt forskningsfond: Østfold
  • Regional bibliotekutvikling: Buskerud
  • Ombud for barn og unge: Buskerud

Ser framover

– I Høyre ville vi jo gjerne ha fortsatt med Viken når vi først skal ha fylkeskommuner, men nå er vi ferdig med den diskusjonen, sier Sjøvold. 

Han er en av mange fylkestopper fra Høyre etter høstens valg, men hva partiet som ikke vil ha fylkeskommuner skal gjøre med den nye regionale makten er uklart, også for Sjøvold.

– Folk vil nok merke at det er Høyre-fylkesordførere rundt omkring, men vi har ikke laget noe program for hvilken retning vi skal ta fylkeskommunene, sier han i denne podkasten.

Selv vil Sjøvold helst være ombudsperson for folk i den nye storkommunen.

«Nye» fylkeskommuner

Flere fylkeskommuner har gjenoppstått etter nyttår. Viken er blitt til Akershus, Buskerud og Østfold. Vestfold og Telemark har skilt lag. Det har også Finnmark og Troms. Her er oversikten.