19 prosent av norsklærere manglet lærerutdanning, viser PIRLS-undersøkelsen fra 2021.

19 prosent av norsklærere manglet lærerutdanning, viser PIRLS-undersøkelsen fra 2021.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hver femte norsklærer manglet lærerutdanning, viser undersøkelse

19 prosent av norsklærere manglet lærerutdanning, viser PIRLS-undersøkelsen fra 2021. Ved samme undersøkelse i 2016 gjaldt dette 5 prosent av norsklærerne.

Nylig kom resultatene fra den internasjonale PIRLS undersøkelsen i 2021. Undersøkelsen ser på elevenes leseferdigheter, men inkluderer også en spørreundersøkelse blant lærere, norsklærere og foreldre på skolene som er med.

353 norsklærere har svart på spørreskjemaer i tilknytning til undersøkelsen, skriver Utdanningsnytt.

Undersøkelsen viser at 12 prosent av norsklærerne er lite tilfredse i jobben. Det er tre ganger så mange som i 2016. I tillegg svarer kun 55 prosent at de ofte eller svært ofte føler seg verdsatt for jobben de gjør.

Forskerne i PIRLS understreker at norsklærerne i deres undersøkelse ikke er et representativt utvalg.

(©NTB)