Flere fylkesordførere ber regjeringen sørge for at regningen for fylkes- og kommuneoppløsningen dekkes uten at det går utover andre kommuner og fylkeskommuner.

Flere fylkesordførere ber regjeringen sørge for at regningen for fylkes- og kommuneoppløsningen dekkes uten at det går utover andre kommuner og fylkeskommuner. 

Foto: Agnar Kaarbø
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkesordførere ber regjeringen finne ekstra midler til fylkesoppløsningene

Fylkesordførere advarer mot å sende regningen for fylkesoppløsningen til fylker og kommuner som ikke skal løse seg opp. Samtidig snur stemningen blant innbyggerne.

Regjeringen kan ende med å sende regningen for kommune- og fylkesoppløsning til fylkene og kommunene som ikke skal løse seg opp, skriver VG.

– Fingrene av fatet! Regjeringen bør ikke ta mer fra norske fylker og kommuner, enn de 200 millionene som er satt av. Vi har ikke én krone å avgi, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland til VG.

Også flere andre fylkesordførere ber regjeringen om å finne friske midler fra andre steder i budsjettet og ikke la oppløsningene gå ut over tilbudet i de andre kommunene.

– De kan selvfølgelig ikke bruke mer penger enn de allerede har satt av til dette, skriver Sandvik i en tekstmelding til VG. Han legger til at dette er et valg fylkene har tatt selv og regningen ikke kan belastes andre kommuner og fylkeskommuner.

Årsaken er at regjeringen i utgangspunktet kun har satt av en startpost i statsbudsjettet på 200 millioner kroner, mens utgiftene – ifølge fylkene og Ålesund kommunes egne beregninger – kommer opp i totalt 846 millioner kroner.

De 200 millioner kronene kommer fra kommuneopplegget – som er den samlede rammen for statlige overføringer til hele Kommune-Norge. 

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i Viken sa nylig til VG at hun føler seg manipulert av diskusjonen om regningen. – Før vedtaket om oppdeling ble vi lovet full dekning av kostnader. Nå skapes det stor usikkerhet etter vedtaket er gjort, sa Jacobsen.

Vil ha friske midler

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) understreker at regjeringen har sagt at de vil dekke nødvendige og direkte kostnader etter søknad, og vurdere behovet for bevilgning i senere budsjett.

Gjelsvik sa til Kommunal Rapport for en måned siden at det går an å vurdere bevilgningsbehovet videre i 2023.

Stemningen snur

Samtidig viser en meningsmåling gjort for NRK av InFact at stemningen blant innbyggerne i noen av fylkene som skal oppløses, er i ferd med å snu.

I Vestfold og Telemark sa 69 prosent at de var for en oppsplitting av fylkene i fjor. Et snaut år senere er ja-andelen sunket til 37 prosent.

I Viken sa 56 prosent ja til oppsplitting i fjor, mens det ifølge spørreundersøkelsen også i Viken bare er 37 prosent som mener det samme nå.

(©NTB)