Staten dekker ikke omprofilering når Viken nå skal deles i tre.

Staten dekker ikke omprofilering når Viken nå skal deles i tre.

Foto: Agnar Kaarbø
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Fylkesdelingene koster 610 millioner

IKT er den tyngste utgiften ved deling. Fylkesrådet i Viken har lagt fram sitt budsjettforslag for deling. Pris: 385 millioner. For Vestfold og Telemark er det 150 millioner, og 75 for de nordligste fylkene.

– Vi har lagt fram et svært nøkternt budsjett for deling av Viken, i tråd med føringene fra departementet. Vi ber regjeringen kun dekke de direkte delingskostnadene. Dette er det viktig at vi får kompensert, for å kunne opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne våre, sier Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i en artikkel på fylkeskommunenes nettside.

Da de tre fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold gikk sammen om å etablere Viken fylkeskommune, fikk de tildelt 45 millioner kroner. Pengene skulle gå til finansiering av engangskostnader og kom fra Kommunal- og moderniseringdepartementet (KMD).

Den totale prisen på sammenslåingen ble imidlertid langt høyere. Den beregnes til 336 millioner kroner. Kostnadene framgår av en rapport som fylkeskommunen sendte KMD i 2021.

Som ved sammenslåing, går det meste av oppdelingskostnadene til IKT, selv om billigste løsning er valgt. Om lag 85 prosent av kostnadene til deling (329 millioner kroner) er knyttet til tilpasninger i IKT-systemer.

– Fylkestinget har allerede vedtatt at det skal etableres et forpliktende samarbeid om IKT-løsninger og digitale tjenester for fremtidige Akershus, Buskerud og Østfold. Dagens IKT-løsninger skal gjenbrukes og videreføres, og de tre nye fylkene skal få en felles plattform. Dette er både den rimeligste og beste løsningen, sier finansfylkesråd Søvik.

Fylkesrådet søker ikke om penger til omprofilering, som nye skilt og nye logoer på kjøretøy. Det har departementet gjort klart for fylkeskommunene som skal dele seg at de ikke får dekket.

Deling av Vestfold og Telemark vil koste 150 millioner

Forslag til prosjektbudsjett for deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og etablering av to nye fylkeskommuner kommer opp i Vestfold og Telemark fylkesting 1. november. Det var først anslått at delingen ville koste mellom 80 og 100 millioner. Ny beregninger viser at prisen blir 150 millioner, står det på fylkeskommunens nettsider.

Fylkesdirektøren ber om at regjeringen dekker 149.9 millioner kroner i direkte delingskostnader, som han mener er et nøkternt anslag dersom tjenestetilbudet skal opprettholdes. Hele 66,3 millioner er knyttet til nødvendige tilpasninger i IKT-systemer.

Fylkestinget har vedtatt at det skal etableres et forpliktende samarbeid om IKT-løsninger og digitale tjenester for framtidige Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune. De to nye fylkene skal ha en felles plattform.

75 millioner i nord

Troms og Finnmark skal også deles. Fylkesrådet behandlet budsjettet denne uken. Total budsjettramme for direkte kostnader i oppdelingsperioden settes til 75 mill. kroner.

I vedtaket står det videre at:

Troms og Finnmark fylkeskommune søker Kommunal- og distriktsdepartementet om kostnadsdekning for hele budsjettrammen på 75 mill. kroner.