Statsforvalteren venter på Drammen kommunestyre i flyktningsaken

Statsforvalteren kommer ikke til å sjekke om Drammens omstridte flyktningvedtak var lovlig før kommunen selv gjør det.

– Vi foretar ingen lovlighetskontroll av vedtaket om bosetting av flyktninger før kommunestyret har tatt stilling til lovlighetsklagen fra de folkevalgte 19. mars, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Statsforvalteren har varslet at de på eget initiativ skal gjennomføre en slik kontroll av vedtaket fra 13. februar, der Drammen sa de bare ville bosette ukrainske flyktninger.

Et mindretall i kommunestyret har også bedt om en lovlighetskontroll av vedtaket.

Kommunedirektøren i Drammen har allerede kommet fram til at det omstridte vedtaket innebærer ulovlig forskjellsbehandling.

(©NTB)