Oslo Economics har regnet ut hvor mye nye årsverkpotensiale det er i deltidsstillinger.

Oslo Economics har regnet ut hvor mye nye årsverkpotensiale det er i deltidsstillinger.

Colourbox

Ny rapport: Mer heltid kan gi 10.400 flere årsverk i pleie og omsorg

En økning i en gjennomsnittlig stillingsprosent til 90 prosent for sykepleiere og helsefagarbeidere innebærer henholdsvis 2.100 og 8.300 årsverk, anslår en ny rapport.

En rapport om heltid utarbeidet av Oslo Economics viser at omtrent 20 prosent av sysselsatte i Norge jobber deltid. Summerer man opp hvor mange av disse som ønsker å jobbe mer, utgjør det 30.000 årsverk. 

Når det gjelder sykepleiere og helsefagarbeidere i pleie og omsorg, skriver Oslo Economics følgende:

«Om vi legger til grunn at sykepleierne som jobber i kommunehelsetjenesten øker sin gjennomsnittlige stillingsprosent fra 82 til 90 prosent, ved at en andel av de om lag 13.500 som jobber deltid får økt stillingsprosent, innebærer dette en økning på 2.100 årsverk.

Hvis helsefagarbeidere i kommunen går fra en gjennomsnittlig stillingsprosent på 77 prosent til gjennomsnittet for sykepleiere i sykehus (90 prosent), vil det innebære en økning på om lag 8.300 årsverk».

Ifølge Navs Bedriftsundersøkelse manglet pleie- og omsorgssektoren om lag 6.600 sykepleiere og 2.700 helsefagarbeidere i mai i fjor.

Årsaker til deltid

Men Oslo Economics slår også fast at anslagene er usikre. 343 personer er spurt om hvorfor de jobber deltid, men rapporten gir ikke svar på hvorvidt deltidsansatte ønsker å jobbe heltid eller ikke har mulighet. 

Oslo Economics har spurt hvorfor «ønsker du bare / har bare anledning til å jobbe deltid». Et flertall sier at «helse/ufør» er årsak til at de jobber deltid. Så følger «studier» og «krevende/belastende arbeidshverdag».

– Den faktiske arbeidskraftreserven blant deltidsansatte vil avhenge av i hvilken grad personer som bare ønsker eller bare har anledning til å jobbe deltid, kan påvirkes til å øke sin stillingsprosent, slår rapporten.

Mest deltid i Søndre Land

Deltidsandelen blant ansatte som jobber turnus i pleie- og omsorgssektoren, er størst i Søndre Land. Alstahaug har derimot knekket deltidskoden. Det viser nye tall fra KS.

Her kan du lese rapporten «Arbeidsgiveres begrunnelse for bruk av deltid og deltidsansattes arbeidskraftreserve» som er laget på oppdrag av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).