Pasienter blant annet på sykehjem kan ha fått sjudobbel dose før feilen etter tre år ble avdekket av en ansatt.

Pasienter blant annet på sykehjem kan ha fått sjudobbel dose før feilen etter tre år ble avdekket av en ansatt.

Foto: Colourbox

Hemmeligholder navn på journalleverandør etter alvorlig medisinfeil

Norsk helsenett vil ikke fortelle hvilken journalleverandør som har hatt alvorlig feil i medisindoseringen i tre år. Leverandøren oppdaget ikke feilen selv.

– Vi ønsker ikke å gå ut med navn på hvilken leverandør det gjelder, skriver direktør Odd Martin Solem for divisjon Helsepersonell i Norsk helsenett (NHN) i en e-post til Kommunal Rapport.

Helsedirektoratet advarer kommuner om at en feil hos en journalleverandør har ført til at pasienter i pleie- og omsorgssektoren og sykehus kan ha fått en sjudobbel dose i stedet for én

Gjelder ikke privatpersoner

Det er ikke fare for at personer som har hentet resepter på apoteket selv har blitt utsatt for feilen. 

Feilen gjelder legemidler som blir hentet ut av helsepersonell på sykehjem, hjemmesykepleie og sykehus via pasientjournaler og kurvesystemer.

Feilen kan spores tilbake til 2021 og ble rettet 17. juni.

 Den ble ikke oppdaget av journalleverandøren selv, men av helsepersonell i en virksomhet som varslet NHN. 

NORSK HELSENETT

  • Norsk helsenett SF er et norsk statsforetak etablert og eid av Helse- og omsorgsdepartementet.
  • NHNs oppdrag er å levere og videreutvikle nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren.

Norsk helsenett: – Ikke hemmelighold

Solem forklarer hemmeligholdet slik:

– Samarbeidsklimaet i verdikjeden rundt e-resept er viktig for pasientsikkerhetene i Norge. Det er derfor viktig at aktøren kan ha en åpen og god dialog rundt utfordringer og feilsituasjoner.

- Feil kan oppstå ulike steder i verdikjeden, sier direktør Odd Martin Solem for divisjon Helsepersonell i Norsk helsenett.

- Feil kan oppstå ulike steder i verdikjeden, sier direktør Odd Martin Solem for divisjon Helsepersonell i Norsk helsenett.

Foto: Norsk helsenett

– Er det fare for at hemmelighold rundt journalleverandøren kan føre til mistillit til sikkerheten rundt resepter?

– Dette dreier seg ikke om hemmelighold, slik vi ser det, men at vi sikrer en fortsatt åpen dialog med berørte aktører og aktuelle leverandører.

– Er hemmelighold av journalleverandøren veien å gå for å skape en god kultur rundt avdekking av feil, som i verste fall kan føre til dødsfall?

– Verdikjeden rundt e-resept består av mange ledd, og feil kan oppstå ulike steder i verdikjeden. Norsk helsenett er i dialog med berørte aktører i helsesektoren og følger opp videre.

Helsedirektoratet: - NHN har dialog

Fagdirektør og lege Jacob Holter Grundt sier at Helsedirektoratet ikke har kontakt med leverandøren.

- Det er Norsk helsenett som har dialog og det tekniske samarbeidet med journalleverandører. Vår rolle er å skaffe oversikt over konsekvenser av feilen og formidle informasjon til kommuner og sykehus om tiltak, sier Holter Grundt.