I Lørenskog har valget om å opprette egen pensjonskasse har vist seg å være en suksess, og kommunen har kunnet prioritere nye prosjekter, skriver Jan Fredrik Nordby.

I Lørenskog har valget om å opprette egen pensjonskasse har vist seg å være en suksess, og kommunen har kunnet prioritere nye prosjekter, skriver Jan Fredrik Nordby.

Foto: Fredrik Hagen / NTB
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

Anbud – eller egen pensjonskasse?

Pensjonskassene har i en årrekke vist evne til å levere rett pensjon, god service og god avkastning.

Kommunal Rapport melder at tre av totalt 356 kommuner har vedtatt at pensjonsordningen skal settes ut på anbud.

Disse må spare betydelige beløp i årene som kommer, og analyser viser at kommunene kan få frigjort betydelige beløp dersom de velger å flytte sine pensjonsordninger bort fra KLP.

Pensjonskassene har i en årrekke vist evne til å levere rett pensjon, god service og god avkastning.

Det er uansett et sunnhetstrekk at disse velger å teste ut markedet, vel vitende om at pensjon er blant de største utgiftene kommunene har.

Offentlig tjenestepensjon er regulert i lov og tariffavtaler. Den enkeltes ytelse og reguleringen av denne styres av samme regulering uavhengig av hvilken pensjonsleverandør kommunen måtte velge.

De ansatte og pensjonistene i kommunen vil altså ikke merke forskjell utover at de får utbetalt sin pensjon fra et annet sted, men kommunen kan merke forskjell gjennom en lavere kostnad.

Vestland har etter konkurranseutsetting flyttet sin pensjonsordning til Storebrand. For kommunene er det åpenbart positivt med flere aktører. Konkurranse er sunt, i motsetning til monopol.

Rundt 340 kommuner er i KLP og én i Storebrand, men hva gjør de resterende? Jo, de har valgt å etablere en egen kommunal pensjonskasse. Omtrent 20 kommuner og en fylkeskommune har egen pensjonskasse, herunder de aller fleste større kommunene.

I diskusjonen rundt «konkurranseutsetting» ser vi at vurderinger av etablering av egen pensjonskasse er svært marginale, eller ikke vurdert i det hele tatt. Kjenner kommunestyrene til at mange av disse pensjonskassene er regelrette suksesshistorier?

Pensjonskassene har i en årrekke vist evne til å levere rett pensjon, god service og god avkastning. At det å etablere egen pensjonskasse verken er komplisert eller kostnadskrevende synes ikke fanget opp. Kan det skyldes aktører med egeninteresse av å få dette til å fremstå som krevende, skummelt og risikabelt?

Et alternativ for kommunene ville vært å opprette egen pensjonskasse som da ville levert offentlig tjenestepensjon på lik linje med det Storebrand og KLP har mulighet til. Vi kan dessverre ikke se at slike vurderinger blir foretatt.

Burde ikke kommunene også vurdere om det var rom for besparelser gjennom pensjonsproduksjon i egen pensjonskasse?

Hva tenker de tre kommunene, Ålesund, Øygarden og Ullensvang, som har tenkt å legge pensjonsordningen på anbud i forhold til vurderinger av egen pensjonskasse?

La det være sagt: Egen pensjonskasse passer ikke for alle kommuner. Dette vil avhenge av ulike parametere, blant annet pensjonsuttak, demografi i kommunen sett opp mot et større fellesskap, og ikke minst muligheten til å påvirke sine pensjonsmidlers forvaltning.

Og, det er ingen tvil om at størrelse på kommunen har mye å si. Men dette betyr også at forsikret løsning heller ikke er det mest ideelle for alle kommuner.

Pensjonskassene er i likhet med livselskapene underlagt en streng lovgivning som sikrer medlemmenes rettigheter til å få utbetalt sin offentlige pensjon i fremtiden. En pensjonskasse skal fastsette tariffer på samme måte som et livselskap. Men siden de har en bestand som da vil omfatte kun den aktuelle kommunen, vil kan tariffen tilpasses de faktiske forhold bedre enn i et stort fellesskap som KLP.

Dette innebærer at kommunen selv nyter økonomisk godt av egne tiltak for bedret arbeidsmiljø og egen seniorpolitikk. Det betyr at det lokale nærhetsaspektet må tillegges vekt, med de særlige mulighetene for lokal kundebetjening som foreligger.

De kommunale pensjonskassene har hatt bedre avkastning enn KLP de siste årene. Tall fra Finanstilsynet underbygger dette. Til illustrasjon hadde samtlige kommunale pensjonskasser bedre avkastning enn KLP i 2020.

Denne meravkastningen vil igjen kunne brukes til å dekke en del av kommunens pensjonspremier og på den måten senke pensjonskostnadene. Dette frigjør midler til andre kommunale oppgaver.

Lørenskog kommunale pensjonskasse uttalte for kort tid siden at pensjonskassen i sine ti leveår har en meravkastning på over 130 millioner kroner i forhold til alternativene. Valget å opprette egen pensjonskasse har vist seg å være en suksess, og kommunen har kunnet prioritere nye prosjekter.

Kommunestyrene bør ha en plikt til å gjennomføre gode analyser og foreta konkrete vurderinger av egen pensjonskasse kontra en forsikret løsning.

Ta kontakt med kollegaer i kommuner med egen pensjonskasse for å høre deres refleksjoner og erfaringer! Det kan være noe av det lureste dere kan gjøre.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.