Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Sammenslåingen står ved lag

Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.

Spørsmål:

Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. Det følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommunene skal opprette en fellesnemnd ved sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift fastsatt sammensetningen av fellesnemnda, hvor mange medlemmer til nemnda som skal velges fra hver av fylkeskommunene. Forskriften er gitt med hjemmel i inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Finnmark fylkeskommune har gjennomført en folkeavstemning om den vedtatte sammenslåingen, som ga klart flertall mot den. Fylkestinget i Finnmark skal 20. juni ta stilling til om de vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda. Hvilke virkemidler finnes for regjering og Storting dersom Finnmark nekter å oppnevne medlemmer til fellesnemnda? Etter det Kommunaldepartementet kjenner til, har det ikke skjedd før at kommuner eller fylker har nektet å oppnevne medlemmer til fellesnemnda.