Techstep

Sparer på mobilen, og lar miljøet gå

Offentlige virksomheter i Norge kjøper mobiltelefoner og -utstyr for milliarder hvert år, men klarer sjelden å ta miljø- og sikkerhetshensyn i prosessen. I dagens politiske klima er det uvisst hvor lenge det kan fortsette – men heldigvis finnes det en enkel utvei.

Nøysomhet og sparsommelighet er en del av den norske folkesjela, og vi er skeptiske til flottenfeiere som strør om seg med penger – i hvert fall fellesskapets midler.

At samfunnet skulle få mer for pengene var faktisk et av målene bak reglene for offentlige anskaffelser: Den som kjøper varer for flere hundre milliarder kroner i året, bør få litt bedre betingelser enn andre. Men det er også en del av folkesjela vår å se litt ned på dem som «sparer på skillingen og lar dalaren gå», eller «sparer seg til fant» – de som mangler evnen til å se den større helheten bak det de bruker penger på.

Mange instanser i det offentlige Norge gjør nå innkjøp på en måte som ikke bare gjør at de ender opp med å bruke mer penger enn nødvendig, det gjør også at de ikke ivaretar forhold som miljø og IT-sikkerhet så godt som omgivelsene krever. Og det er synd å si det, men her ligger de fleste offentlige virksomheter langt bak det private.

Bedre som en tjeneste

Dette skjer på mange områder i samfunnet, men det er naturlig for oss i Techstep å bruke vårt eget fag som eksempel. Svært forenklet sagt tilbyr vi smarttelefoner og nettbrett på en måte som gjør at det meste forbundet med det å ha, bruke og administrere dem, blir rimeligere og veldig mye enklere, både for virksomhetene som er våre kunder og for de ansatte som jobber der.

Offentlige innkjøpere måles gjerne på hvor stor rabatt de kan få når de kjøper mobiltelefoner og nettbrett, og ofte kan det være noen hundre eller tusen slike i slengen. På papiret kan de spare noen titusener på det, og da kan de klappe hverandre på skulderen for vel utført arbeid. Men hvis de skal administrere telefonene selv, må de kjøpe et par ekstra telefoner for å ha i bakhånd når noen går i stykker eller blir borte. Ofte ryker «besparelsene» allerede der.

Bedre for miljøet, og sikkerheten

Nå handler dette naturligvis ikke bare om penger. Håndtert feil, utgjør mobile enheter en betydelig belastning på miljøet, og det påhviler derfor alle storforbrukere av slikt utstyr å etablere bærekraftige rutiner gjennom hele telefonens levetid. En slik livssyklustankegang innebærer rutiner som sikrer enheten et lengst mulig livsløp, best mulige prosesser når brukerne må bytte utstyr, og sertifisert, miljøriktig destruksjon/resirkulering av enheter som ikke lenger kan brukes.

Det handler også om cybersikkerheten for organisasjonen, brukerne og alle dataene på enhetene det er snakk om. Det er en krevende og viktig oppgave å sikre at ingen passord eller fortrolig informasjon havner i feil hender. Dette kan være ille nok for enheter brukt i en barnehage eller fylkeskommune, men for utstyr brukt av politi eller i helsevesenet, kan det være en katastrofe. Konsekvensene ved feiltrinn er dessuten ytterligere skjerpet gjennom de svært strenge reglene som gjelder for håndtering av persondata, og av sanksjonene som kan følge ved innbrudd eller svikt i rutinene, sier Oddmund Gustavsen, leder for industri i Techstep.

Dette er en jobb vi allerede gjør på mer enn en halv million mobile enheter for tusener av organisasjoner i hele Norden. Vi våger å påstå at vi gjør denne jobben bedre, sikrere og med mindre påvirkning på miljøet enn noen IT-avdeling noe annet sted i Norge. Og de som klarer å skue forbi kronene de kunne ha spart på mobilene eller nettbrettene, og ta hele regnestykket inn over seg, forstår også samtidig at vi gjør det rimeligere enn de kan klare selv.

Anskaffelser i offentlig sektor

Mobil digitalisering for offentlig sektor gir bedre tjenester for innbyggerne og en enklere hverdag for de ansatte. I denne Masterclassen forteller Ingunn Løvhaug om dagens anskaffelsesprosesser og hvordan offentlige virksomheter kan ta i bruk smart mobilt arbeidsverktøy på en god måte.