Norsk Eiendomspartner
Firemannsboliger med Smartmodulen i Nannestad
Firemannsboliger med Smartmodulen i Nannestad

Smartmodulen: En rask, fleksibel og bærekraftig vei til boliger og omsorgsløsninger

Kommune-Norge står ovenfor stadig større utfordringer i forhold til demografiske endringer og tilstrekkelig tilgang på ulike boliger og omsorgsløsninger.

Norsk Eiendomspartner AS har jobbet målrettet i over 10 år med det grønne skiftet, hvor ny teknologi, design og effektivitet har vært innovasjonsdriverne for utviklingen av Smartmodulen. Norsk Eiendomspartner er ungt selskap, men består av et solid team innenfor eiendoms- og boligutvikling. Teamet har lang erfaring med hele verdikjeden innenfor eiendomsutvikling, fra regulering til levering av nøkkelferdige boliger.

Miljøsertifisert og teknisk godkjenning

Smartmodul er et kvalitetsprodukt som både har SINTEF Teknisk godkjenning i brannklasse 2 og SINTEF Miljøsertifikat i forhold til krav om bærekraftig materialvalg og inneluftkvalitet. Dette er på lik linje med Breeam-Nor sitt system for miljøsertifisering. I tillegg er avfallsfrie byggeplasser et mål vi konstant jobber mot. Vi er som den første i vår kategori i gang med å få egen EPD (Enviromental Product Declaration), som vil si at det miljømessige fotavtrykket av Smartmodulen blir vurdert og godkjent fra bestilling, gjennom hele byggeprosessen til nøkkelferdig bolig.

Mobilitet, ombruk og sirkulærøkonomi

Smartmodulene er mobil og er utviklet for ombruk. Dette betyr at boligene kan demonteres, flyttes og gjenbrukes. Dette gjør konseptet svært gunstig både i forhold til miljøet og sirkulærøkonomi. I tillegg kan våre bygg enkelt reduseres eller bygges ut ved endringer i behov, noe som også er viktig i et bærekraftperspektiv.

Kostnadseffektiv og svært kort byggetid

Med Smartmodul vil byggetiden som oftest halveres siden boligen bygges på fabrikk samtidig med at grunn- og betongarbeider utføres. Selve monteringen og ferdigstillelse på byggeplass vil normalt ta kun 2-4 uker. Vi sparer også mye tid og kostnader på arkitekt og prosjektering, siden Smartmodulen er preakseptert av SINTEF opp til og med fire etasjer.

Leilighetsbygg med Smartmodulen
Leilighetsbygg med Smartmodulen

Moderne design og fleksibel utforming

Smartmodul har et moderne og tiltalende design og bygges ferdig på vår fabrikk med ulikt innhold og utforming. Tekniske løsninger, kvaliteten og overflater kan enkelt tilpasses brukerbehovet. Smartmodulene kan enkelt settes sammen til eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, seksmannsboliger og åttemannsboliger. I tillegg kan vi bygge leilighetsbygg opp til fire etasjer med eventuelt tilhørende heis og parkeringskjeller.

Moderne tomannsbolig under oppføring for Tolga kommune
Moderne tomannsbolig under oppføring for Tolga kommune

Skreddersydde boligkonsepter og velferdsteknologi

Norsk eiendomspartner har også jobbet med boligkonsepter tilpasset eldre med ulike ønsker og behov. Konseptet er godt egnet for ulike omsorgsboliger, alt fra enkeltstående boliger til tun-konsepter og institusjonsbygg med mer. Smartmodulen er utviklet slik at det på en enkel måte kan tilrettelegges for forskjellig velferdsteknologi og ulike spesialtilpasninger. Det er generelt svært få tekniske løsninger som ikke relativ enkelt og kostnadseffektivt lar seg montere ferdig på fabrikken. En enkelt Smartmodulen er også godt egnet som komplett boenhet tilpasses f.eks. rusmisbrukere. Konseptet kan tilpasses med forskjellige overflater som tåler høy belastning og med ekstra høy brannsikkerhet.

Firemannsboliger med Smartmodulen i Nannestad
Firemannsboliger med Smartmodulen i Nannestad

Favn, påmontering av omsorgsmodul på eksisterende bolig

Favn er et innovativt omsorgskonsept som kan tilpasses ulike omsorgsbehov med forskjellig velferdsteknologi, f.eks. skinne i taket, pasientheis med mer. Teknologien bidrar til at pasienten og pårørende kan gjøre mest mulig selv. Omsorgsmodulen består av en liten boenhet med soverom og bad. Modulen er designet for enkelt å kunne monteres på eksisterende bolig. Dette gjør at mennesker kan bo lengre hjemme, samtidig som pleie kan utføres på en trygg og enkel måte, med minst mulig belastninger både for pasient, pårørende og pleier.

Favn, omsorgsmodul for påmotering av eksisterende bolig
Favn, omsorgsmodul for påmotering av eksisterende bolig
Favn, planløsning omsorgsmodul
Favn, planløsning omsorgsmodul
Favn, bad i omsorgsmodul
Favn, bad i omsorgsmodul

Leverandør eller samarbeidspartner

Norsk Eiendomspartner AS kan med Smartmodulen være en samarbeidspartner og leverandør av de fleste boligkonsepter til Kommune-Norge.

For mer informasjon om oss og våre produkter, gå inn på www.nepart.no, eller kontakt oss på e-post eller telefon.


Jan Steinar Thanke
Utviklingsleder

Tlf: +47 928 20 469
E-post:jst@nepart.no