ExorLive
Før prosjektet trente Eva Friis to ganger per uke med sin terapeut. I det 13 uker lange forløpet med Exorlive Assistant, ble treningsmengden økt til fire ganger i uken.
Før prosjektet trente Eva Friis to ganger per uke med sin terapeut. I det 13 uker lange forløpet med Exorlive Assistant, ble treningsmengden økt til fire ganger i uken.

Mer velferd for pengene

Den digitale løsningen ExorLive Assistant gir hyppigere trening og større utbytte til brukerne, økt arbeidsglede for hjemmehjelperen og tidsbesparelse for fysioterapeuten, og alt dette innen de samme økonomiske rammene, viser et prosjekt i Aarhus kommune.

Aarhus kommune har i flere år arbeidet med trening via dataverktøyet ExorLive. For at fysioterapeuten skal kunne følge treningen online har kommunen i 2020 gjennomført et prøveprosjekt med den utvidede løsningen ExorLive Assistant.

Om erfaringene fra prøveprosjektet skriver kommunen selv på sine nettsider at løsningen gjør det mulig å tilby brukerne mer trening i hjemmet innen den eksisterende økonomiske rammen. Slik skapes det bedre forutsetninger for å opprettholde brukernes funksjonsevne, og behovet for mer hjemmehjelp utsettes.

ExorLive Assistant er en del av ExorLives pakkeløsninger for kommuner. Her kan du se en kort presentasjon av Kommunepakken.

Nå har Aarhus besluttet å benytte ExorLive Assistant i full skala. Begrunnelsen er resultatene av prøveprosjektet, som beskrives slik på nettsidene: 

●ExorLive Assistant er driftssikkert, lett og intuitivt å benytte.

●Lagrer og videreformidler gode data om treningsforløpet.

●Er tidsbesparende for fysioterapeuten.

●Øker brukernes og hjemmehjelpernes motivasjon for å trene.

Slik fungerer det

Terapeuten utarbeider et treningsprogram i den intuitive appen ExorLive Assistant. Hjemmehjelperen logger på systemet ute hos brukeren og hjelper ham eller henne gjennom øvelsene, som er tydelig forklart ved hjelp av bilder, tekst og video.

Gjennom registrering i ExorLive Assistant gir hjemmehjelperen tilbakemelding på gjennomført trening, og terapeuten kan følge utviklingen til hver enkelt bruker gjennom et statistikk- og analysesystem – og dermed justere treningsprogrammet.

Vil du lære mer om mulighetene? Bli med på gratis webinar om Kommunepakken.

Hjemmehjelperen finner enkelt brukeren og deres treningsprogram på ExorLive Assistant. Øvelsene er tydelig forklart ved hjelp av bilder, tekst og video.
Hjemmehjelperen finner enkelt brukeren og deres treningsprogram på ExorLive Assistant. Øvelsene er tydelig forklart ved hjelp av bilder, tekst og video.

Hva sier kommunen?

I en evalueringsrapport om prøveprosjektet skriver Aarhus kommune at det er et overordnet ønske at flest mulig av innbyggerne bevarer evnen til selvstendig livsførsel i en framtid med begrensede ressurser og flere eldre innbyggere, slik at behovet for hjelp utsettes.

I perioden fra 2010 til 2020 er det i Danmark blitt knapt 30 prosent flere som er 65 år eller eldre, og 20 prosent flere som er 80 år og oppover.

I evalueringsrapporten skriver kommunen at prøveprosjektet har vist at eksisterende ressurser utnyttes bedre, slik at brukerne kan få mer trening med de samme ressursene. Blant annet kan tiden fysioterapeutene bruker på oppfølging reduseres med om lag fire minutter ukentlig per bruker siden ExorLive Assistant enkelt gir en samlet oversikt over alle treningsdata.

Her kan du laste ned og lese hele evalueringsrapporten fra Aarhus kommune.

Nysgjerrig på hvilke fordeler ExorLive Assistant og kommunepakken kan gi din kommune? Kontakt oss gjerne på (+47) 22 73 17 51 eller salg@exorlive.com.

Hva sier fysioterapeuten?

Alle fysioterapeutene som deltok i prøveprosjektet sier de er meget tilfredse eller tilfredse med å delegere treningen til hjemmehjelpere. Alle sier også at de vil anbefale ExorLive Assistant til en kollega.

En stor andel av fysioterapeutene framholder at treningen har opprettholdt brukernes funksjonsevne. Flere av dem beskriver også en positiv framgang i form av mer selvstendighet i hverdagsaktiviteter og forbedret mobilitet.

Hva sier hjemmehjelperen?

En klar majoritet av hjemmehjelperne vurderer effekten av treningen gjennom prøveprosjektet som positiv, viser evalueringsrapporten. Den positive effekten avspeiles i brukernes større grad av selvstendighet i hverdagsaktiviteter, forbedret mobilitet, mer energi og bevaring av funksjonsevnen.

En stor andel av hjemmehjelperne opplever en bedre relasjon til brukerne på grunn av treningen. Ingen hjemmehjelper melder om en dårligere relasjon.

Hjemmehjelperne opplever treningen som en meningsfull oppgave, som gir økt arbeidsglede og styrker relasjonen til brukerne, heter det i evalueringsrapporten.

“Før i tiden, når jeg falt, kunne jeg ikke selv komme opp. Jeg har fått flere muskler, for nå kan jeg selv komme opp fra gulvet.” sier Eva Friis, som deltok i prosjektet i Aarhus kommune.
“Før i tiden, når jeg falt, kunne jeg ikke selv komme opp. Jeg har fått flere muskler, for nå kan jeg selv komme opp fra gulvet.” sier Eva Friis, som deltok i prosjektet i Aarhus kommune.

Hva sier brukerne?

I evalueringsrapporten skriver Aarhus kommune at brukerne opplevde økt fleksibilitet og medbestemmelse i planlegging av treningen, siden hjemmehjelpen gjerne avla flere besøk i løpet av dagen, og treningen derfor i større grad kan tilpasses individuelle behov. Brukerne opplever at dette har hatt positiv betydning for antallet gjennomførte treninger og for deres utbytte av treningsforløpet.

Mange brukere ønsker størst mulig uavhengighet, mobilitet og selvhjulpenhet, da dette har stor betydning for den enkeltes opplevelse av livskvalitet – slik følgende sitater fra brukere illustrerer:

– Jeg er glad for at treningen skjer her, fordi det foregår i min normale hverdag.

– Før i tiden, når jeg falt, kunne jeg ikke selv komme opp. Jeg har fått flere muskler, for nå kan jeg selv komme opp fra gulvet.

– Jeg vil gjerne fortsette med treningen, også selv om det er uten hjemmehjelpen, fordi de øvelsene jeg har gjort her hjemme, liker jeg godt.

Vil du vite mer om ExorLives produkter og nytten du kan ha av dem? Kontakt oss gjerne på (+47) 22 73 17 51 eller salg@exorlive.com.