Framsikt
Bilde fra studio under fjorårets digitale konferanse. Foto: Framsikt
Bilde fra studio under fjorårets digitale konferanse. Foto: Framsikt

Kommunesektoren mot 2030 – vi tar debatten

Framsiktkonferansen arrangeres digitalt 29. og 30. november. Her samles fagpersoner, politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner for å dele kunnskap og erfaringer om kommunal planlegging og virksomhetsstyring. Ikke minst løfter vi debatten om kommunesektorens framtid. Hva er utfordringsbildet og hva er løsningene?

I Framsikt er vi genuint opptatt av kommunal og fylkeskommunal planlegging og virksomhetsstyring. Derfor samler vi deltagere fra ulike sektorer og fagområder for å dele kunnskap og erfaringer om beste praksis innenfor virksomhetsstyring, forteller daglig leder i Framsikt, Halvor Walla.

®Se programmet til Framsiktkonferansen 2023

Kommunesektoren mot 2030 – hva er utfordringene?

Årets konferanse tar blant annet utgangspunkt i Generalistkommuneutvalgets innstilling:

– Den ga et kunnskapsgrunnlag om utfordringsbildet for kommunesektoren samt viktige innspill på hvordan utfordringer kan møtes, forteller Walla.

På konferansens første dag møter vi Jonas Stein, forsker ved UiT, som gir oss en oppdatering på Demografiutvalgets NOU – hvor står vi og hva betyr det? Forsker ved UiA, Dag Ingvar Jacobsen, gir et innblikk i Generalistkommuneutvalgets innstilling og kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver.

I tillegg møter vi styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, Bjørn Gudbjørgsrud, som er leder for Norsk kommunedirektørforum og Lars- Erik Borge, leder for Teknisk beregningsutvalg. Sammen vil de bidra til å tegne utfordringsbildet for kommunesektoren fram mot 2030.

Hva må skje nå?

Deretter vil Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport, lede debatten mellom Lene Vågslid (Ap), leder for kommunal og forvaltningskomiteen på Stortinget, partileder Erna Solberg (H) og Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. De vil diskutere hva som kreves for å løse de utfordringene kommunesektoren står overfor - hva må skje nå?

Fagpriser

Hvert år deles det også ut to prestisjetunge fagpriser: Beste handlings- og økonomiplan og prisen for beste helhetlige virksomhetsstyring – Beste røde tråd. Her blir det gjort et omfattende juryarbeid med å gjennomgå norske kommuner.

Stort spenn i tema

Framsiktkonferansen er en digital fagkonferanse for alle med interesse for kommunal virksomhetsstyring. Her skal det være noe for kommunens ulike fagområder. Ta bare en kikk på de ulike tema-sporene du kan velge mellom:

  • Kommunal økonomi og økonomistyring
  • Planlegging og gjennomføring
  • HR og ledelse
  • Klima og bærekraft
  • Politikk og administrasjon

- Vår ambisjon er å skape en faglig møteplass for både kommuneledelsen, økonomer, kommunale planleggere, de som arbeider med HR, klimarådgivere og de som tilrettelegger samarbeid med politikere. Her skal det være noe for alle med interesse for kommunal virksomhetsstyring, oppsummerer Walla.

Les mer om konferansen på Framsikts nettsider.