Annonsen gir uttrykk for annonsør Johannes Oraugs subjektive synspunkter

Kommunene har en viktig rolle i klimakampen!

Dette er uttrykt i Klima- og miljødepartementets NOU 23:25 fra oktober 2023.

I praksis betyr det at kommunene kan få økonomisk støtte fra flere departementer for å redusere sine klimautslipp. Spesielt klimagassen CO₂ skal reduseres. Antakelig vil Klimaloven (2017) få et tillegg: – Kommunene skal årlig legge fram sine klimaregnskap, dvs. hva er redusert av fossilt brenselsforbruk målt i tonn CO₂. Men er det et rimelig krav? Et «regnskap» krever vel en anerkjent metode: Et «inn-/ut»-regnestykke, som også viser beregnet fangst av CO₂?

Som kjent så bruker alle grønne planter CO₂ som sin åndedrettsgass. Hvert blad eller barnål, har 100-vis av «nesebor» (stomata/åpninger) som «puster inn CO₂», men som også «puster ut» fritt oksygen til vårt åndedrettssystem. Naturens genistrek!

Prof. Jan-Erik Solheim laget et regnestykke for Bærum kommune i lokalavisen «Budstikka» 19. januar 2024. Den viser at naturen i kommunen fanger 7 ganger mer CO₂ enn innbyggernes bruk av fossilt brensel i hus og biler. Med andre ord: Bærum har allerede oppnådd klimamålene for 2050: «0-utslipp», når regnskapet legger inn naturens egen gratis-fangst av karbondioksid.

Dette var ingen overraskelse for drivhusgartnerne. De har i 50 år pumpet inn CO₂-gass for å øke planteveksten og fortjenesten. Dette lærte vi på Gartnerskolen! Men for IPCC og for NOU 23:25 er denne fangst-løsningen ukjent, i alle fall ikke omtalt. Millioner av kroner kan kommunene spare når de andre 357 kommunene og 15 fylkeskommuner lager det samme regnestykket!

Men er dette en solidarisk løsning for verdenssamfunnet, som «drukner i CO₂-utslipp», hvis man skal stole på media. Det er feil! Naturen er skrubbsulten på mer CO₂! Vår varmetid (12.000 år) er den kjøligste av de tidligere 41 «mellomistider» på 2,6 millioner år. (Kilde: Prof. dr. Johan Petter Nystuen.)
Hva med verden? «Vi må 300 millioner år tilbake i tid for å finne en geologisk periode med så lavt C02». Kilde: prof. Steven E. Koonin i boka «Usikker vitenskap», fra 2021. side 82.

Noen spør: «Men CO₂ gassen er jo forurensning! Og utslippene akkumulerer hvert år!» SVAR: Nei, CO₂ er livets gass! Hadde den forurenset måtte den forbys, og da hadde verken øl eller champagne hatt bobler. Akkumuleres? SVAR: Ja, fra 0,028 % til 0,04 % på 100 år! Det sikrer oss oksygenet og mer plantevekst, dvs. Jordas matfat, som er spesielt viktig. Innen 2035 antas Jorda å ha 1 milliard flere mennesker enn i 2024. Merkelig at disse gartner-faktaene er utelatt i NOU-en?

PS! NOU-høringsfristen er 28. februar 2024. Alle kommuner og dens innbyggere kan si sin mening!

Johannes Oraug

cand.agric. /gartner.