Lederne

Har du forsikret arbeidsforholdet ditt?

Usikre tider og et dynamisk marked forsterker behovet for å organisere seg. Det fungerer nemlig som en form for forsikring for arbeidsforholdet ditt.

Medlemskap i en fagforening er viktig av mange grunner, men spesielt når det gjelder å sikre arbeidshverdagen. Det gir økt jobbsikkerhet fordi du får hjelp dersom du skulle få problemer på jobb. I tillegg sikrer organisering rettferdige arbeidsforhold, økt forhandlingsstyrke og en tydeligere stemme. Ledernes brede kompetansetilbud gjør det også enklere å holde seg faglig oppdatert og attraktiv i arbeidsmarkedet.Tilbudet er skreddersydd ledere og fagspesialister.

Bærer du ansvar innenfor offentlig sektor?

Økt jobbsikkerhet

Det er avgjørende å ha en seriøs fagforening i ryggen dersom du skulle få problemer på jobb. Ved å organisere deg beskytter du jobben din, og du får hjelp dersom du trenger det eksempelvis om du skulle havne i en omstillings- eller nedbemanningssituasjon, eller ved diskriminering eller trakassering. Dette kan være spesielt viktig i usikre økonomiske tider.

Les også: Trygghet, kunnskap og kompetanse var viktig for Ilonas valg

Hjelp i en konfliktsituasjon

Hvis du havner i en konflikt på arbeidsplassen er det trygt å slippe å stå alene i konflikten. Det er kort vei til våre rådgivere og advokater dersom du trenger det. Dette kan eksempelvis innebære hjelp til å forstå rettighetene dine, rådgivning om hvordan du skal håndtere situasjonen, og juridisk representasjon om det er nødvendig.  Hjelpen fra Lederne kan være avgjørende for å oppnå en god og rettferdig løsning.

Kompetanseutvikling gir konkurransefortrinn

Kompetanse er ferskvare og må videreutvikles. Dagens arbeidsmarked blir stadig mer dynamisk, og endringstakten er høy. Dette stiller høye krav til faglig utvikling, og det er avgjørende å holde seg oppdatert. Faglig utvikling vil trygge din posisjon, og gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet. Som medlem får du tilgang til et bredt kompetansetilbud. Dette sikrer at du holder deg relevant i et stadig skiftende arbeidsmarked.

Kollektiv forhandlingsstyrke

Når ansatte står sammen, får dere større forhandlingsstyrke overfor arbeidsgiveren, som betyr at dere kan sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtalene sikrer mange av de velferdsgodene vi setter pris på og tar for gitt, eksempelvis velferdspermisjon, fem ukers ferie og lønnsforhandlinger. Desto flere man er som organiserer seg, desto tryggere er avtalen som gir rett til godene. Som gruppe vil dere også få større innflytelse inn mot arbeidsgiver og beslutninger. Gjennom tillitsvalgte på arbeidsplassen vil medlemmenes interesser og rettigheter ivaretas.

Hvem kan bli medlem?

Lederne er en fagforening som har medlemmer på tvers av bransjer og stillingsnivåer, både i privat og offentlig sektor. Vi har medlemmer i flere tusen virksomheter, med en rekke ulike stillingstitler. Du hører hjemme hos oss dersom du har en ledende, selvstendig eller rådgivende stillinger med økonomi-, prosjekt- eller fagansvar.

Les mer om Lederne