Kommunalbanken
Malin Westby Skoglund, økonomisjef i Kongsvinger kommune, ønsker at alle fremtidige byggeprosjekter i kommunen skal bygges miljøvennlig der det er mulig. FOTO: Jo Straube
Malin Westby Skoglund, økonomisjef i Kongsvinger kommune, ønsker at alle fremtidige byggeprosjekter i kommunen skal bygges miljøvennlig der det er mulig. FOTO: Jo StraubeJo Straube

– Grønne lån gir Kongsvinger kommune god grunn til å velge grønt

For økonomisjefen i Kongsvinger kommune var regnestykket enkelt; med grønt lån fra Kommunalbanken sparer de 6.5 millioner rentekroner på den nye ungdomsskolen. Det er penger de kan bruke til enda bedre tjenester for innbyggerne i kommunen.

Malin Westby Skoglund er økonomisjef i Kongsvinger kommune. Skogkommunen «med det grønne hjertet» en time unna Oslo, har akkurat vedtatt sin nye visjon sammen for et grønt og pulserende Kongsvinger. Det forplikter. Og allerede denne høsten kan byen være stolte over en flunkende ny ungdomsskole bygget i det miljøvennlige materialet massivtre –  finansiert med grønt lån fra Kommunalbanken.

– Grønne lån fra Kommunalbanken gir meg som økonomisjef mulighet til å påvirke at kommunen tar grønne valg, sier Skoglund.

Med 0,1 prosent billigere rente sparer kommunen 6.5 millioner kroner i løpet av de 40 årene lånet løper. Det gir tyngde til argumentet for å ta miljøvennlige valg.

Tre nedslitte ungdomsskoler har blitt samlet i en flunkende ny og miljøvennlig skole i sentrum av Kongsvinger med Glomma som nærmeste nabo. Skolen skal også fungere som kulturhus og idrettslokaler utenom skoletid, med ny idrettshall, løpebane og kultursal. FOTO: Jo Straube
Tre nedslitte ungdomsskoler har blitt samlet i en flunkende ny og miljøvennlig skole i sentrum av Kongsvinger med Glomma som nærmeste nabo. Skolen skal også fungere som kulturhus og idrettslokaler utenom skoletid, med ny idrettshall, løpebane og kultursal. FOTO: Jo Straube

Skoglund er ny i jobben, i rundt ett år har hun vært økonomisjef i Kongsvinger. Men hun har lang erfaring som økonomisjef fra nabokommunen, og kjente til Kommunalbankens grønne lån fra før. Det var Skoglund selv som foreslo at kommunen skulle låne grønt til den nye ungdomsskolen. Og da hun la frem regnestykket, var det vanskelig å finne gode argumenter for å gjøre det på en annen måte.

Dette er aller første gang kommunen har tatt opp et grønt lån. Skoglund sier at erfaringene fra kommunens første grønne lån har gitt mersmak, og heretter vil de søke grønne lån til alle byggeprosjekter hvor det er mulig. En psykiatribolig, en dementbolig og en brannstasjon står for tur.

Hva er et grønt lån?

Kommunalbanken gir grønne lån med rabattert rente til prosjekter med en tydelig klimaambisjon. I dag får prosjekter 0,1 prosentpoeng rabatt på den gjeldene renten. Vi har definert åtte typer prosjekter som kan tildeles grønt lån, med et tilhørende kriteriesett som prosjektet må være i tråd med. Du kan søke om grønt lån til:

 • Grønne nybygg
 • Fornybar energi
 • Energieffektivisering
 • Lavutslippstransport
 • Avfallshåndtering
 • Vann- og avløpshåndtering
 • Bærekraftige områdeprosjekter
 • Klimatilpasning

Les mer om grønne lån og kriteriene her: www.kommunalbanken.no/gronn

– For de som tror at det er vanskelig å skaffe til veie dokumentasjonen som kreves for å få grønne lån, kan jeg si med en gang at det er det ikke, sier Skoglund.

Hun mener det er viktig at eiendomssjefen og økonomisjefen har god kontakt så søknaden om grønt lån går lettest mulig.

– Mitt råd til andre kommuner er å involvere økonomisjefen i byggeplaner så tidlig som mulig. Da kan vi se om byggeprosjektet oppfyller kravene til grønne lån, og eventuelt justere planene for å sørge for at de gjør det, der det er mulig. 

I dette tilfellet viste det seg at ungdomsskolen de skulle bygge, oppfylte allerede kravene til grønt lån.

– All nødvendig dokumentasjon finnes allerede hos eiendomsseksjonen, derfor er det heller ikke mye ekstra papirarbeid å søke grønne lån, forteller økonomisjefen.

Skoglund er stolt av å jobbe i en kommune med en grønn profil, og av at hun har politikerne i ryggen. Når de tenker miljø, må administrasjonen også gjøre det.

-men alle økonomisjefer bør jobbe med en miljøprofil for kommunen sin. Miljøvennlige valg og kostnader må alltid veies mot hverandre. Noen ganger er miljøvennlig dyrere – men da er det viktig å tenke på miljøkostnadene ved ikke å velge grønt. Billigere grønne lån kan også være med å veie opp for ekstra kostnader, sier Skoglund.

I dette tilfellet viste det seg at prislappen for Kongsvingers nye ungdomsskole i massivtre uansett ikke ble dyrere enn om kommunen hadde bygget i betong og stål. Slik ble det vinn-vinn for både miljøet og økonomien. 
 

Fordeler ved massivtre

 • Miljøvennlig materiale – fornybar ressurs
 • Mindre energiforbruk
 • Rask byggetid
 • Tidligere restriksjoner på å bygge i høyden ble opphevet i Tek10
 • Lav vekt – enklere fundamentering
 • Allsidige bruksområder (dekke, vegg, tak, balkonger)
 • Enkel innfestning av tekniske installasjoner
 • Godt inneklima – massivtre absorberer fukt og gir god akustikk
 • God brannmotstand

 

Livssykluskostnadene til bygg i massivtre er lavere fordi det er benyttet gode materialer, samt satt krav til at bygget er et lavenergibygg. Ved å bygge i massivtre får man også et godt inneklima fordi bygget «puster». FOTO: Jo Straube
Livssykluskostnadene til bygg i massivtre er lavere fordi det er benyttet gode materialer, samt satt krav til at bygget er et lavenergibygg. Ved å bygge i massivtre får man også et godt inneklima fordi bygget «puster». FOTO: Jo Straube