Geodata AS
Joachim Eckbo Juell (t.v.) og Erlend Råheim jobber med den geografiske IT-plattformen, Geodata Origo, som håndterer og forvalter geografiske data og kart (GIS) for norske kommuner. Nå kan du melde deg på et gratis webinar, for å lære mer om denne plattformen.
Joachim Eckbo Juell (t.v.) og Erlend Råheim jobber med den geografiske IT-plattformen, Geodata Origo, som håndterer og forvalter geografiske data og kart (GIS) for norske kommuner. Nå kan du melde deg på et gratis webinar, for å lære mer om denne plattformen.

– Geografiske data er viktig i kommunal tjenesteproduksjon

– Geodata Origo bidrar til at vi bruker mer tid på tjenesteproduksjon og mindre på kartforvaltning, forteller smart kommune-rådgiver, Anne Kjersti Briskerud i Kongsvinger kommune. Meld deg på vårt webinar, så får du lære mer om Origo-plattformen.

Geodata Origo er en geografisk IT-plattform designet for å håndtere og forvalte geografiske data og kart (GIS). Plattformen inneholder også en rekke tjenester og løsninger for kommunene, og bidrar til å løse oppgaver for hele kommunen – fra plan- og byggesak, kommunalteknikk, by- og samfunnsutvikling, klima og miljø og beredskap.

Anne Kjersti Briskerud jobber til daglig i Kongsvinger kommune, og er med i teamet Hedmark Kart – et interkommunalt samarbeid mellom 12 kommuner. Hedmark Kart tok i bruk Origo-plattformen i 2021.

Bli med på webinar og lær mer om Geodata Origo.

Anne Kjersti Briskerud er smart-kommunerådgiver i Kongsvinger kommune. Hun opplever at mange manuelle oppgaver er erstattet med mer tid til tjenesteproduksjon i kommunen.
Anne Kjersti Briskerud er smart-kommunerådgiver i Kongsvinger kommune. Hun opplever at mange manuelle oppgaver er erstattet med mer tid til tjenesteproduksjon i kommunen.

Frigjør tid til tjenesteproduksjon

Et tydelig mål med anskaffelsen var å skaffe en plattform for å kunne rendyrke GIS som en tjenesteprodusent for kommunen.

– Vi ser nå at denne plattformen har fått mye større betydning enn vi så for oss når vi gikk i gang med anskaffelse av nye geografiske IT-systemer, forteller hun.

Hun forteller at de tidligere brukte mye tid på kartforvaltning – altså ajourføring av kart og manuelle oppgaver.

– Med nye, brukervennlige systemer har vi heller fått frigjort tid til å jobbe med tjenesteproduksjon. Dette har vi snakket mye om tidligere, men aldri helt fått den store effekten ut av det. Nå, derimot, har vi et samarbeid der vi jobber sammen om å utvikle nye tjenester. Noen lager vi selv – andre lager vi i samarbeid med Geodata, forteller hun.

Lær mer om Geodata Origo her

Geodata Origo er en innovasjonsplattform, som er tilrettelagt for at kommunene selv kan konfigurere nye løsninger eller utvide tjenestene som følger med løsningen.
Geodata Origo er en innovasjonsplattform, som er tilrettelagt for at kommunene selv kan konfigurere nye løsninger eller utvide tjenestene som følger med løsningen.

Fra papirkart til digitale karttjenester

Så mye som 80 prosent av all saksbehandling og tjenesteyting i kommunene er geografisk relatert. Dette er data som kan handle om alt fra innbyggernes adresse knyttet til en sak eller tjeneste, til kompliserte og sammensatte GIS-analyser, som for eksempel arealregnskap, bruk av sanntidsdata i ruteoptimalisering og analyser av sensordata.

Med Geodata Origo kan Anne Kjersti og hennes kolleger levere mer brukervennlige resultater fra bestillingene de får fra andre fagområder.

– Tidligere gjennomførte vi GIS-analyser og leverte resultatene tilbake, gjerne som pdf-kart og excel-ark. I dag skreddersyr vi digitale tjenester i samarbeid med brukerne og har fokus på brukervennlighet, slik at de i stor grad kan bruke tjenestene selv uten opplæring, forklarer hun.

Les mer om Hedmark Kart her

Hedmark kart fikk SAG-awards i San Diego

Pål Ulvenes leder arbeidet av Geodata Origo. Sammen med blant annet systemutvikler Jonas Rugtvedt jobber et team for å utvikle plattformen slik at den svarer opp kommunenes ønsker og behov
Pål Ulvenes leder arbeidet av Geodata Origo. Sammen med blant annet systemutvikler Jonas Rugtvedt jobber et team for å utvikle plattformen slik at den svarer opp kommunenes ønsker og behov

– Svarer opp kommunenes behov

Pål Ulvenes er produkteier i Geodata Origo. Han er glad for at Hedmark Kart utnytter plattformen slik intensjonen var.

– Vi har jobbet tett med norske kommuner gjennom flere tiår. Etter hvert som teknologien har modnet, har også kravet til digitalisering, effektivisering og automatisering i kommunene økt. Geodata Origo er vårt svar på kommunenes ønsker og behov, og det synes jeg Anne Kjersti sin beskrivelse viser på en god måte, forteller produktsjef Pål Ulvenes.

I dag har 48 kommuner inngått avtale og tatt i bruk hele eller deler av Geodata Origo-plattformen.

Deler av gjengen bak Geodata Origo. Fra venstre: Joachim Eckbo Juell, Øystein Kristoffersen, Jonas Rugtvedt, Pål Ulvenes, Erlend Råheim og Andrey Gromov.
Deler av gjengen bak Geodata Origo. Fra venstre: Joachim Eckbo Juell, Øystein Kristoffersen, Jonas Rugtvedt, Pål Ulvenes, Erlend Råheim og Andrey Gromov.

Datakvalitet er nøkkelen

En viktig verdi med Geodata Origo er at plattformen gjenbruker data på tvers av løsninger. Det betyr at en ikke lengre trenger å jobbe med kopier av data, men at alle stedfestede data "bor" ett sted

Ulvenes forteller at et viktig mål er å forsøke å ta bort så mange manuelle GIS- og IT-tekniske oppgaver som mulig, for å rydde tid til å løse kjerneoppgavene og for å bidra til å utvikle tjenestetilbudet til innbyggerne.

– Skal vi få til det, må vi sikre at kommunene jobber på samme datagrunnlag – ikke utdaterte kopier. Derfor har vi lagt mye arbeid i å etablere rutiner og gjøre plattformen så etterrettelig som mulig. Alt vi gjør logges og alle data er sporbare slik at alt i løsningen kan ettergåes om noe skulle skje, slik at vi både får dokumentert dette overfor kunden, men også skjønne hva som gikk galt og rette dette opp, forteller han.

Andrey Gromov jobber på Origo Innsyns-løsningen, et verktøy som dekker basale behov for datatilgang og WebGIS-funksjonalitet i kommunal saksbehandling.
Andrey Gromov jobber på Origo Innsyns-løsningen, et verktøy som dekker basale behov for datatilgang og WebGIS-funksjonalitet i kommunal saksbehandling.

Overvåker befolkningsutviklingen

En av tjenestene i Geodata Origo er «befolkningsdashbordet».

Alexander Mæland er rådgiver for strategi og analyse innen by- og stedsutvikling i Lillestrøm kommune. Dashboardet gir han blant annet mulighet til å få oversikt over antall personer og alderssammensetning, både etter boligtype og i egendefinerte geografiske områder.

– Det gjør at vi kan studere hvem som flytter inn i de nye leilighetsområdene sentralt i Lillestrøm by – og det samme for de nye småhusområdene i kommunen. For etablerte leilighets-/småhusområder har vi mulighet til å identifisere forestående generasjonsskifter. Muligheten til å koble seg på dataene som brukes i dashbordet fra skyplattformen ArcGIS Online og i fagsystemet ArcGIS Pro er også veldig nyttig for videre analyser, forteller han.

Alexander Mæland, rådgiver for strategi og analyse innen by- og stedsutvikling i Lillestrøm kommune.
Alexander Mæland, rådgiver for strategi og analyse innen by- og stedsutvikling i Lillestrøm kommune.

Kommunene ønsker en plattform å vokse i

Pål Ulvenes i Geodata opplever at kommunene ønsker en plattform som de kan vokse i. Derfor bruker produktteamet mye tid på å sørge for at den er utviklet og skrudd sammen slik at den kan håndtere fremtiden og de ukjente oppgavene kommunene skal løse.

– Vi liker å kalle Geodata Origo for en innovasjonsplattform. I det legger vi at plattformen er tilrettelagt for at kommunene selv kan konfigurere nye løsninger eller utvide de produktene vi leverer, forteller Ulvenes og legger til:

– Vi kan ikke løse alle kommunenes oppgaver eller ha oversikt over hvilke tjenester som er viktige for innbyggere i den enkelte kommune. Det mener vi kommunene gjør best selv. Men vi jobber hver dag for at de skal ha det beste GIS-verktøyet tilgjengelig til enhver tid, og at gode ideer og løsninger kan deles og gjenbrukes.

Bli med på webinar og lær mer om Geodata Origo.

Fakta om Geodata AS

  • Geodata er en teknologibedrift som har spesialisert seg på geografiske data og geografiske informasjonssystemer (GIS) siden oppstarten i 1988.
  • Bedriften er markedsledende i Norge innen geografiske data og teknologi som brukes i både offentlig og privat sektor.
  • Geodata jobber med å forenkle kundenes arbeidsprosesser og visualisere komplekse datasett slik at kundene kan ta bedre beslutninger.
  • Fra hovedkontoret i Oslo og avdelingene i Stavanger og Trondheim, utformer bedriften løsninger og analyser med utgangspunkt i geografi og tilbyr drift og programvare for kundene
  • www.geodata.no