Adapteo

Fleksibilitet – en måte for kommuner å håndtere en fremtid i stadig endring.

Norge vokser. Og i takt med at vi blir stadig flere, blir også innbyggernes behov for kommunale tjenester stadig større. Tjenester som kan være vanskelige å tilby uten tilgang til egnede og moderne lokaler. Adapteo tilbyr en løsning i form av fleksible byggeløsninger tilpasset et samfunn i rask endring.

Tilgangen på gode lokaler for offentlig virksomhet er dårlig mange steder i landet. Den åpenbare og tradisjonelle løsningen er å bygge nye, permanente skoler, barnehager og eldreboliger for å erstatte gamle bygg som ofte er i dårlig stand og for å skape ny plass til virksomheter i vekst.

Men å bygge innebærer mange ganger en enorm investering. Og mange ganger kan det være vanskelig å beregne hvor stor befolkningen blir i fremtiden. Ingen vil vel bygge for et behov som kanskje ikke finnes i morgen? Dessuten gjør langdryge beslutningsprosesser at det mange ganger er vanskelig å få byggeprosjekter ferdige i tide til at lokaler skal kunne tas i bruk når de trengs. Men skolelever kan ikke la venting på byggetillatelse komme i veien for opplæringen. Og de eldre trenger helsetjenester i dag.

Adapteo bygger, leier ut og selger fleksible bygg til skoler, barnehager, kontorer, boliger, eldreboliger og tilstelninger. En fleksibel produksjon gjør det mulig med raske leveranser, ofte på bare et par uker. Noe som er en stor fordel hvis man for eksempel blir tvunget til raskt å evakuere en virksomhet eller møte et behov som oppstår plutselig. De fleksible bygningene oppfyller alle moderne byggestandarder og holder en høy kvalitet som gjør at de kan brukes i lang tid hvis det skulle behøves.

Enhetene er som byggeklosser som kan kombineres på et nærmest uendelig antall forskjellige måter for å kunne oppfylle de mest skiftende behov. Enhetene er konstruert for enkelt å kunne tilpasses og skreddersys for forskjellige virksomheter. De kan bli kontor, oppbevaringsrom, kjøkken, kjemisaler, pleieavdelinger, gymsaler eller noe helt annet. Det er behovet som bestemmer størrelse, form og funksjon.

Et annet viktig aspekt ved fleksibiliteten er det økonomiske. Adapteos løsninger kan kjøpes, leies eller leases. Det innebærer at kommunen bare trenger å betale for nøyaktig de lokalene de trenger. Akkurat så lenge de trenger dem. Og hvis behovet endrer seg, kan man raskt tilpasse seg deretter.

De fleksible bygningene er skapt for å kunne brukes og tilpasses gang på gang. En skole kan etter å ha stått i flere år i en kommune bygges om for å bli kontorer eller leiligheter et helt annet sted. Dette er eksempel på sirkulærøkonomi og ansvarlig ressursutnyttelse som bidrar til å skape et samfunn som er bærekraftig over tid.

Adapteo hjelper allerede i dag en rekke kommuner rundt om i Norge med å opprettholde en god service til sine innbyggere. På adapteo.no kan du lese mer om hvordan deres fleksible løsninger kan hjelpe også deg med å bli mer fleksibel.

Adapteo