Insam AS
Foto: Magne Magler Wiggen kommer til GrønnPraksis for å fortelle og sirkulær arkitektur. Her er bilde av et av hans mange nyskapende prosjekter.
Foto: Magne Magler Wiggen kommer til GrønnPraksis for å fortelle og sirkulær arkitektur. Her er bilde av et av hans mange nyskapende prosjekter.

En nyskapende nasjonal arena for grønn omstilling

50 år etter verdens første miljøvernkonferanse i Stockholm løfter konferansen GrønnPraksis 22 fram ledende eksempler på bærekraftig klimaomstilling fra hele Norge. GrønnPraksis 22 er også en arena hvor du møter viktige ressurspersoner som viser at all omstilling finner sted lokalt, og ikke minst gir det muligheten til å påvirke veien videre.

GrønnPraksis 22 skal være en arena for alle som ønsker å styrke lokalt og regionalt omstillingsarbeid. Deltakere er folkevalgte/tillitsvalgte, ledere og fagpersoner fra både kommunene, næringsliv, staten, sivilsamfunn og FoU-miljøer som vil øke kraften i lokal og regional klimaomstilling.

Konferansen arrangeres av Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og KS i samarbeid med et sterkt fagmiljø bestående av Cicero, Civitas, forskningsprogrammet Include og Insam.

– Vi skal vise hvordan endringene skjer og hva som er nøkkelfaktorer i arbeidet med omstilling til lavutslippssamfunnet, uttaler Jon Mihle i Insam.

– Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunnet i praksis? Vi tror de konkrete løsninger utvikles og/eller iverksettes lokalt. Vi ser at innovasjon lokalt styrker også nytenkning på alle nivå, sier han.

Det haster

– Vi har dårlig tid for å nå de internasjonale klimamålene som er satt for 2030. For å komme videre er det alltid smart å lære av tiltak som fungerer. Kristiansand kommune inviterer derfor til en nasjonal konferanse hvor erfaringsdeling er noe av det viktigste. Vi må dele og løfte fram gode prosjekter og ny kunnskap for å nå klimamålene, sier ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand kommune.

Konferansen GrønnPraksis 22 finner sted på Thon hotel Norge 30. og 31. mai.

– Her ønsker vi å samle deltakere fra hele landet til en møteplass for å inspirere og bli inspirert i jobben med klimaomstilling. Hver for oss kan vi ikke nå målene, men effekten av samlet innsats er stor, og det trengs et krafttak nå, mener Skisland.

En fysisk møteplass

– Innovasjon og omstilling krever også at vi møtes fysisk og får ny energi. Det går helt fint med digitale møter i det daglige, men får å få til endring sammen, må vi også møtes. Vi tror det skjer noe når folk møtes fysisk, sier Mihle.

– Derfor har vi laget et program som gir stort rom for samtale og menneskemøter. GrønnPraksis 22 foregår også samtidig med Miljøuka i Kristiansand og det er masse muligheter til å oppleve både byen og alt ikke minst få innsikt i hvordan Kristiansand kommune legger til rette for at omstilling også blir for «folk flest».

Innholdsrikt program

På programmet står alt fra presirkulær arkitektur til økologisk landbruk. Det rikholdige programmet har mer enn tretti ulike foredragsholdere og det er også satt av god tid til diskusjon og dialog.

– Vi tror at vi gjennom dialog finner de beste løsningene, sier Jon Mihle.

Temaer som blir satt på dagsorden er blant annet grønn logistikk, sirkulær økonomi, klimaomstilling i et rettferdighetsperspektiv, delingsøkonomi og mye mer.

På «Åpen arena» vil du også møte folk bak de mange spennende prosjekter for samtale og dialog – og ikke minst er dette en plass som du vise fram spennende prosjekter og satsinger.

Les mer og meld deg på her

Prosjektleder for konferansen GrønnPraksis 22, Jon Mihle fra Insam, lanserer nå programmet for en nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling. Konferansen arrangeres under Miljøuka i Kristiansand, og prosjektleder Elizabeth Rojas inviterer konferansedeltakerne til en flott åpningen av Miljøuka på Christiansholm festning på kvelden. Konferansen arrangeres på Thon hotel Norge, hvor spennende gatekunst møter deg i foajeen, som på bildet.
Prosjektleder for konferansen GrønnPraksis 22, Jon Mihle fra Insam, lanserer nå programmet for en nasjonal arena for bærekraftig klimaomstilling. Konferansen arrangeres under Miljøuka i Kristiansand, og prosjektleder Elizabeth Rojas inviterer konferansedeltakerne til en flott åpningen av Miljøuka på Christiansholm festning på kvelden. Konferansen arrangeres på Thon hotel Norge, hvor spennende gatekunst møter deg i foajeen, som på bildet.