KS
AKTIV I SKOLEGÅRDEN: Sjetteklassingen Mathilde er glad i å være aktiv. Selv om hun lever med cerebral parese, og ikke kan gå så langt uten rullestolen, en raptor, kan hun delta i skolelivet på lik linje med sine medelever på Mørkvedbukta skole og barnehage. Sånn var det ikke på gamleskolen. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
AKTIV I SKOLEGÅRDEN: Sjetteklassingen Mathilde er glad i å være aktiv. Selv om hun lever med cerebral parese, og ikke kan gå så langt uten rullestolen, en raptor, kan hun delta i skolelivet på lik linje med sine medelever på Mørkvedbukta skole og barnehage. Sånn var det ikke på gamleskolen. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

En nærskole for alle

Alle skal kunne gå på skolen der de bor. Det var premisset da Bodø kommune skulle bygge ny kombinert barneskole og barnehage i Mørkvedbukta. Høsten 2020 stod praktbygget klart.

Tekst: Marianne Alfsen/Felix Media

– Den gamle nærskolen, Støver skole, var for dårlig tilrettelagt til å kunne ta imot elever med store fysiske hjelpebehov. Dette gjorde at foreldre i noen tilfeller valgte å sende barna sine til andre skoler. Bodø har jo fritt skolevalg. Derfor var det viktig for oss at den nye skolen skulle ha et tilbud til alle som bor i nærområdet, uansett funksjonsnivå, forteller undervisningsinspektør Trond Strømsvik.

– Det var også den unisone tilbakemeldingen fra personalet, som fikk lov å være med og drodle rundt den optimale skolen, fortsetter han, og stuper rett inn i prosjektets største suksessfaktor: Utstrakt medvirkning.

Lyttet til brukerne

– En av ungdommene fra brukerrådet, som bruker rullestol, fortalte for eksempel at hun også vil rette på sminken i speilet på toalettet, men vasken er alltid i veien. Derfor trakk vi speilet ut til siden, forbi vasken, forteller Sissel Olga Pettersen, prosjektansvarlig i Bodø kommune.

– Uten bred medvirkning fortsetter du bare å gjøre det du vet fra før, supplerer Marcus Zweiniger, Bodø kommunes erfarne rådgiver for universell utforming, og legger til:
– Ting som hadde vært enkelt å gjøre under byggingen, blir komplisert og dyrt å fikse etter ferdigstillelse.

På Tverlandet skole, som stod klar i 2019, så de for eksempel for sent at det ikke var gode nok fasiliteter for elever med behov for stell i løpet av skoledagen, og HC-toalettet var for lite til å bygge om.

– Mørkvedbukta har fått eget, egnet stellerom med liggedusj, i tillegg til trimrom for dem som trenger fysioterapi, sier Pettersen.

LØSNINGSORIENTERT TRIO: Sissel Olga Pettersen og Marcus Zweiniger, henholdsvis prosjektansvarlig og rådgiver for universell utforming i Bodø kommune, sammen med undervisningsinspektør Trond Strømsvik i aulaen i skolens hjerte. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)
LØSNINGSORIENTERT TRIO: Sissel Olga Pettersen og Marcus Zweiniger, henholdsvis prosjektansvarlig og rådgiver for universell utforming i Bodø kommune, sammen med undervisningsinspektør Trond Strømsvik i aulaen i skolens hjerte. (Foto: Fredrik Naumann/Felix Features)

Vokser raskt

Bred brukermedvirkning fra dag én er nå nedfelt i konkurransegrunnlaget for alle nye prosjekter i kommunen. Og det kommer godt med: Bodø er nemlig én av Norges raskest voksende byer med 50 000 innbyggere. Det bygges så du kan høre det, på alle kanter.

– I Mørkvedbukta har universell utforming vært grunnlaget for konseptutvikling, som har styrt alle fagområder involvert, forteller Zweiniger, og legger til at tekniske forskrifter bare er et minimum.
– Faktisk er TEK10 strengere på universell utforming enn TEK17. Kravet om håndløpere i to høyder er for eksempel fjernet. Med det tok vi likevel med i utendørsamfiet, supplerer Pettersen.

– Det samme gjelder lokalisering av heis og trapp direkte i nærheten av hverandre, som er viktig for likeverdig tilgang. Dette er et eksempel på kunnskap som ikke nødvendigvis er nedfelt i forskrifter, men som blir delt blant fagfolk og i veiledende dokumenter, sier Zweiniger.

Det å få forankret at universell utforming er noe mer enn å kunne huke av kravene i teknisk forskrift, var en annen erfaring de tok med seg fra byggingen av Tverlandet skole.

– For Mørkvedbukta nedfelte vi hva universell utforming betyr for oss i både anbud og kontrakt. Som for eksempel det brede speilet, heis ved siden av trapp og doble håndløpere, påpeker Pettersen.

SAMMEN OG HVER FOR SEG: Hvert klassetrinn har sin egen adskilte sone, med to klasserom som forbindes av et lite fellesrom i midten. Hver sone har sin farge, for lettere orientering. Og viktigst av alt: Hvert klasserom har to grupperom. Ett har inngang fra fellesrommet, ett fra bakerst i klasserommet: – Noen barn trenger å trekke seg unna, men tilbakemeldingen var at de har ikke lyst til å måtte gå foran hele klassen, forteller Sissel Olga Pettersen.
SAMMEN OG HVER FOR SEG: Hvert klassetrinn har sin egen adskilte sone, med to klasserom som forbindes av et lite fellesrom i midten. Hver sone har sin farge, for lettere orientering. Og viktigst av alt: Hvert klasserom har to grupperom. Ett har inngang fra fellesrommet, ett fra bakerst i klasserommet: – Noen barn trenger å trekke seg unna, men tilbakemeldingen var at de har ikke lyst til å måtte gå foran hele klassen, forteller Sissel Olga Pettersen.

Lyden av ro

– Det man merker først når kommer inn i bygget, er det gode lyset og den dempede lyden, forteller Trond Strømsvik, mens vi vandrer rundt i de lyse gangene og rommene, der de maritime fargene dominerer. Lyddempende elementer er nennsomt innlemmet i dekoren og ett klasserom på hvert trinn med lydutjevningsanlegg – alt utviklet i samarbeid med en akustiker.

– Det er bra for alle, ikke bare barn med hørselshemming! Forskning viser at et godt lydbilde jør det lettere å nå frem til de ukonsentrerte, fortsetter Strømsvik.

– Mørkvedbukta er uten tvil blitt Bodøs fineste og mest tilrettelagte skole og barnehage, mener Sissel Olga Pettersen.

Kort fortalt

Hva: Mørkvedbukta skole og barnehage, 9 km fra Bodø sentrum. Åpnet 2021. Ungdomstrinn skal bygges senere.

Utfordring: Finne løsninger som ikke bare svarer på dagens behov, men også behovene til fremtidens elever.

Løsning: Medvirkning fra mange brukergrupper, for å fange opp så mange behov som mulig. Tek10 og Tek17 som minimumskrav, mer fokus på faktiske behov.

KS’ kommunenettverk for universell utforming ble opprettet i 2013. Målet er å bidra til et inkluderende samfunn, gjennom å dele erfaringer og fjerne hindre. Nettverket er finansiert med midler fra Kulturdepartementet. For mer informasjon, ta kontakt med christian.hellevang@ks.no.

Åtte smarte triks

Det skal ikke alltid så mye til for å møte brukernes behov, ei heller er det dyrt – så lenge man gjør det med én gang, og ikke må tilpasse etterpå. Her er noen smarte triks fra Mørkvedbukta skole og barnehage.

1 GENIALT ENKELT: En løs boks på nederste trinn er alt som skal til for at en rullestolbruker kan få sitte kne-i-kne med sine medelever i amfie

1 GENIALT ENKELT: En løs boks på nederste trinn er alt som skal til for at en rullestolbruker kan få sitte kne-i-kne med sine medelever i amfie

Fredrik Naumann/Felix Features
2 LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER: Når speilet trekkes ut til siden for servanten kommer også rullestolbrukere helt inntil og kan sjekke sminken.

2 LILLE SPEIL PÅ VEGGEN DER: Når speilet trekkes ut til siden for servanten kommer også rullestolbrukere helt inntil og kan sjekke sminken.

Fredrik Naumann/Felix Features
3 SVINGDØR I DUSJEN: En enkel svingdør i dusjen gjør at en vanlig dusj kjapt og enkelt kan utvides ved behov.

3 SVINGDØR I DUSJEN: En enkel svingdør i dusjen gjør at en vanlig dusj kjapt og enkelt kan utvides ved behov.

Fredrik Naumann/Felix Features
4 GANGETABELLEN SOM MARKØR: Med gangetabellen på trinnene, kan alle repetere i trappa – samtidig som svaksynte lett kan se hvor de går.

4 GANGETABELLEN SOM MARKØR: Med gangetabellen på trinnene, kan alle repetere i trappa – samtidig som svaksynte lett kan se hvor de går.

Fredrik Naumann/Felix Features
5 LITEN KRAKK, STOR BETYDNING: En liten fastmontert krakk i enden av garderoben gjør det lettere for Mathilde (11), som har cerebral parese, å ta av og på seg skoene selv.

5 LITEN KRAKK, STOR BETYDNING: En liten fastmontert krakk i enden av garderoben gjør det lettere for Mathilde (11), som har cerebral parese, å ta av og på seg skoene selv.

Fredrik Naumann/Felix Features
6 TO HØYDER OG BREDDER: Her kan rullestolbrukere henge av seg uten hjelp. Litt ekstra bredde på benken under gjør det lettere å flytte seg fra rullestolen til benken.

6 TO HØYDER OG BREDDER: Her kan rullestolbrukere henge av seg uten hjelp. Litt ekstra bredde på benken under gjør det lettere å flytte seg fra rullestolen til benken.

Fredrik Naumann/Felix Features
7 LYSET RINGER INN: Når det ringer inn lyser kuppelen på toppen av den rød-hvite kjeglen, som et visuelt signal i tillegg til lydsignal – inspirert av et av Bodøs kjennemerker: Landegode fyr.

7 LYSET RINGER INN: Når det ringer inn lyser kuppelen på toppen av den rød-hvite kjeglen, som et visuelt signal i tillegg til lydsignal – inspirert av et av Bodøs kjennemerker: Landegode fyr.

Fredrik Naumann/Felix Features
8 SÅ ENKELT, SÅ SMART: Løse søppelbøtter havner ofte under vasken, der de står i veien for rullestolbrukere. Løsningen? Heng dem på veggen!

8 SÅ ENKELT, SÅ SMART: Løse søppelbøtter havner ofte under vasken, der de står i veien for rullestolbrukere. Løsningen? Heng dem på veggen!

Fredrik Naumann/Felix Features