Boligpartner AS

Bedre kommuneøkonomi med alternative omsorgsboliger

Det må tenkes mer bærekraftig og fleksibelt for at alle eldre skal få den omsorgen de har krav på.

Det er åpenbare fordeler for kommunen å tenke nytt om eldreomsorg og innbyggeromsorg. Moderne leiligheter kan bidra til at flere kan bo hjemme lenger. Ved å samle flere beboere på samme sted vil det være mer effektivt for kommunens helsetjeneste.

– Ikke minst blir det enklere å skape sosiale møteplasser for beboerne. Det er viktig for trivsel og helse, sier daglig leder Knut Moe i Boligpartner Trehusene.

BoligPartner har utviklet Trehusene, som er en fleksibel, miljøvennlig og bærekraftig lavblokk. Den er bygget i tre fra innerst til ytterst. Trehusene skaper gode fellesarealer og sosiale møteplasser for beboerne.

– Vi i BoligPartner Trehusene vil tenke nytt og finne gode løsninger sammen med kommunene. Dette kommer beboerne til gode, sier Moe.

Les mer om konseptet bak Trehusene 

Takterrasse
Takterrasse

Med Trehusene kan eldre få bedre kommunale tjenester

Befolkningen blir stadig eldre, og behovet for omsorgsboliger øker. Med trangere kommuneøkonomi, stadig strengere krav til offentlige bygg og lange beslutningsprosesser må vi tenke nytt for å sikre gode boforhold for innbyggerne i Norges kommuner. Forskning viser dessuten at eldre er positive til smart teknologi i hjemmene sine, de oppgir også at slik teknologi gir større trygghet. I nye leiligheter er det svært enkelt å tilrettelegge med smart velferdsteknologi

– Kommunene bruker i dag store summer på hjemmesykepleie. I mange tilfeller er det store reiseavstander mellom brukerne. Med blant annet økt bruk av velferdsteknologi vil tiden hjemmesykepleien ellers brukte på veien mellom brukerne, vil kunne frigjøres og prioriteres sammen med brukeren. Det vil være god kommuneøkonomi i å tenke nytt og kjøpe nye leiligheter, sier Moe.

Nye leiligheter gir mange fordeler. Det effektiviserer hjemmesykepleie, beboere kan bo hjemme lenger og driftskostnader blir lavere per boenhet. På Flisa i Åsnes kommune er BoligPartner Trehusene i ferd med å bygge en boligblokk på 4 etasjer i tråd med behovene til kommunene.

– Åsnes kommune trenger flere sentrumsboliger av denne typen, sier kommunedirektør Otto Langmoen i Åsnes kommune.

Les mer om vårt spennende prosjekt på Flisa

Fasade Flisa

Fasade Flisa

Lavblokk i tre – en fremtidsrettet bærekraftig boform

Hittil har Trehusene blitt bygget og solgt for privatkjøp, men konseptet kan enkelt tilpasses andre behov. Trehusene er et godt alternativ for kommuner som har plassmangel på sykehjem, eller økende behov for omsorgsboliger.

– Ved å kjøpe flere nye leiligheter kan kommunen samle beboere med behov for hjemmesykepleie eller regelmessig pleie. Kommunen kan effektivisere sitt arbeid med brukerne som fremdeles kan bo hjemme. Tiden hjemmesykepleien nå bruker på veien mellom brukerne, vil de på denne måten kunne frigjøre og prioritere hos brukeren, sier Moe.

Lavblokken fra BoligPartner Trehusene kan utformes etter kommunens behov. Leilighetene har naturligvis livsløpsstandard, og det er mange muligheter for utforming og tilpassing til beboeren. En annen fordel er at trehusenes konstruksjon er miljøvennlig. Dette fordi treverk er et fornybart konstruksjonsmateriale. Alle leilighetene har private uteplasser, og blokken kan tilrettelegges med både takterrasse og solcellepanel på taket. På oppdrag fra BoligPartner har Sweco utarbeidet en rapport som viser at Trehusene har rundt 30 % lavere CO2-utslipp enn en tilsvarende blokk i betong.

Les mer om vårt arbeid med bærekraftige boliger

Balkong
Balkong

Fakta

Helt siden 1993 har BoligPartner bygget boliger over hele landet. Trehusene er BoligPartners nye satsning på lavblokker i Tre. Unike boligblokker i tre fra innerst til ytterst.

Konstruksjonen er svært fleksibel og kan enkelt tilpasses markedet og kjøperen. I tilpasningen for beboerne legger vi vekt på gode og praktiske planløsninger samtidig som vi legger til rette for moderne velferdsteknologi.

Hittil har vi bygget to blokker på Løkenåsen i Fetsund. Dette prosjektet vant også prisen for Årets trebyggeri 2021. I tillegg har vi nå 5 prosjekter i salg i hhv Stange, Flisa, Maura, Sørum og en blokk under oppføring på Skarnes.

BoligPartner Trehusene spiller på lag med skogen for å gi beboeren de beste løsningene.