KGK

Alkolås er enkelt og trygt å bruke i kommunale biler

Det er enkelt å bruke alkolås. Ja, man kan ikke gjøre feil ved korrekt innmontert lås. Det er bare en ting man må huske på. Det er å blåse jevnt og godt i minst 4 sekunder (minst 1 liter luft) til den slutter å pipe og det sier klikk. Ut over det kan man ikke gjøre feil. Dermed er den kommunale bilparken sikret for å unngå å bli kjørt med en alkoholpåvirket fører.

Norske kommuner og fylkeskommuner eier mange biler, nyttekjøretøy og busser. Stadig flere kjøretøy i Norge får nå innmontert alkolås som følge av at Stortinget våren 2018 vedtok endringer i vegtrafikkloven. De nye reglene som trer i kraft fra nyttår betyr at alle nye busser og minibusser som skal brukes i persontransport mot vederlag fra 1. januar 2019 skal ha alkolås.

– Dräger Interlock 7000 har et system som med stor pålitelighet kan skille munnalkohol og luftbåren alkohol fra den alkoholen en påvirket fører avgir i en blåseprøve. Dette unike systemet er Interlock 7000 alene om på alkolåsmarkedet, og gjør at en sjåfør ikke behøver å risikere å bli feilaktig beskylt for å være påvirket i arbeidstiden, sier Christian Salvesen som er produktansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK. Vi har hatt som mål å gjøre det veldig enkelt å bruke Dräger Interlock 7000 og vi har hatt føreren i fokus når vi utviklet og lanserte dette produktet. 99 prosent av brukerne er tross alt ikke påvirket og ønsker bare å ha en rask, sikker og god testmetode før de starter å kjøre.

Trygt og bruk nok pust

– I høst ble det oppmerksomhet i media i forbindelse med at en bussjåfør hadde fått utslag på alkolåsen etter å ha spist chilipølse. Men ved gjennomgangen av loggfilen til alkolåsene fant man ut at det rett og slett var blåst for kort i munnstykket til alkolåsen, sier Christian Salvesen. Det var altså ikke utslag som følge av at man hadde spist en viss type mat – bare at man hadde blåst litt for kort, sier Salvesen og smiler. Vi måtte le litt når chilipølse- saken fikk oppmerksomhet. Samtidig er det en flott påminnelse om noe som er viktig for sjåføren å huske; nemlig å blåse lenge nok, til den slutter og pipe og til den sier klikk!

KGK har titusentalls brukere hver dag av sine anerkjente alkolåser fra Dräger uten noen form for problemer.

– Vi gikk derfor ekstra nøye inn i denne saken og gransket bruken av den aktuelle alkolåsen, forteller Salvesen. I dette tilfellet har man i ettertid gått inn i apparatet og lest av dataloggen. KGK og det involverte selskapet har bidratt til at samtlige sjåfører har fått oppdatert informasjon om rutinene for bruk av alkolåsen. Alkolåsen har altså ikke reagert på hverken chilipølse eller alkohol, og føreren kan ikke beskyldes for feil eller lovbrudd.

– I veiledningen og manualen for alkolås heter det at man skal blåse jevnt og godt i minst 4 sekunder (minst 1 liter luft) og at man ikke skal spise eller drikke ca 10 minutter før en blåseprøve, da rester av det man spist/drukket kan ligge igjen i munnhulen med spor av alkohol som da alkolåsen kommer til å reagere på. Vi ser også at det er mange sjåfører som er av den oppfatning at de må blåse veldig hardt når de bruker alkolåsen, men det handler kun om å trekke pusten dypt uten å ta i for mye, sier Salvesen.

Sverige som godt eksempel

De 422 norske kommunene og 18 fylkeskommunene er samlet sett en av landets største eiere av yrkesbiler og biler i kommunal tjeneste. Kommunale biler er på veien alle virkedager døgnet rundt. Grensen for alkohol er på 0,2 promille. Vi vet videre at ca. 10.000 motorførere stoppes og mistenkes for ruspåvirket kjøring og vi antar at det er ca.25-30 prosent av alle døde bilførere har alkohol, narkotika eller legemidler i blodet.

– Svenske kommuner har stilt krav om alkolås i en årrekke. Hele 80 prosent av svenske kommuner stiller krav til at kjøretøy som frakter skolebarn har alkolås. Alkolåsen er en svært komplisert teknisk løsning men som er enkel å bruke. Den kobles til kjøretøyet slik at det ikke er mulig å kjøre hvis sjåføren er påvirket av alkohol, sier Christian Salvesen i KGK. Statens vegvesen lanserte i 2018 nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her listes det opp 136 målrettede tiltak som skal bidra til 200 færre drepte eller hardt skadde i trafikken i de neste fire årene. Alkolås er et av de tiltak som refererer til i flere av de 136 tiltakene.

Når du installerer en alkolås på et kommunalt kjøretøy så innebærer det en god og forebyggende innsats, både for egne ansatte i kommunen, i trafikken og miljøet rundt, sier Salvesen.

Hva bør du vite om alkohol og kjøring av bil

Vi som jobber med salg og innstallering av alkolås ser det som uhyre viktig å opplyse om hvor viktig alkolås er for å øke sikkerheten i trafikken. Dräger alkolås som installeres i kommunale kjøretøy er med å øke trafikksikkerheten. Her gir Christian Salvesen i KGK nyttige informasjon og fakta du bør kjenne til:

 • Det kjøres 114 millioner kilometer i alkoholrus hvert år. Dette blir 20.000 kjøreturer i alkoholrus hver eneste dag. Kilde: Transportøkonomisk Institutt
 • Trygg Trafikk antar at rus er en medvirkende årsak i 22 prosent av alle dødsulykkene i trafikken
 • Undersøkelser viser at 12 prosent setter seg i bilen kun 1-5 timer etter de har drukket. Kilde: Analyseselskapet YouGov
 • Alkolås hindrer promillekjøring
 • Alkolås er enkelt å montere i alle kjøretøyer
 • Alkolås viser at kommunen tar samfunnsansvar og er opptatt av trafikksikkerhet med styrket omdømme som resultat
 • Alkolås er med på å endre holdninger til alkohol hos brukerne

Trygging av bilpark

– Vi ser at mange kommuner og virksomheter nå tar kontakt for å få mer kunnskap om hvordan de bidrar til økt trafikksikkerhet ved å montere inn alkolås i sine kjøretøy, sier Christian Salvesen. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag og KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske produkter til bil- og maritim sektor. Dräger har vært en ledende global produsent og leverandør av måleinstrumenter for måling av alkohol til politi og myndigheter i over 65 år. Over 30 millioner alkotester blir foretatt hvert år med Dräger-produkter over hele verden. Kontinuerlig utvikling gjennom mange år har gjort Dräger sine alkotestere pålitelige og raske i bruk. Dräger alkolås gir brukerne mange år med problemfri alkolås. 

Når du monterer inn alkolås i kommunale kjøretøy bør du tenke på:

 1. Dokumentasjon av alkolås. Vi anbefaler å be om å få se godkjenningspapirer fra CENELEC (siste godkjenning fra 2014) i hvert enkelt tilfelle
 2. Oppvarmingstid. Med klimaet vi har i Norge om vinteren er det også viktig at alkolåsen har rask oppstarts-/oppvarmingstid
 3. Et utbredt forhandlernettverk som kan bistå med montering og kalibrering i din lokale kommune
 4. Døgnsupport er også viktig for å sikre at kjøretøyet er operativt til enhver tid. Et eneste driftsstopp kan koste tusenvis av kroner
 5. Alkolåsen bør også kunne skille alkohol i utåndingsluft fra alkohol som f.eks. finnes i munnskyllevann, spylervæske eller håndsprit

Korrekte blåseprøver

Dräger alkolås, som er svært enkel å bruke, skiller ut alkohol fra brukerens utpust. I enheten ligger det imidlertid en svært avansert teknologi. – Enkel bruk er viktig for oss, sier Christian Salvesen. Menyen er på norsk. En utåndingsprøve skal være lett å utføre uten at brukeren trenger å lese en bruksanvisning i forkant. Under selve pusteprøven analyserer alkolåsen et antall ulike parametere som avgjør om det er et et menneske som blåser eller om det er noen som forsøker å lure systemet.  Dette gjør alkolåsen sikker, men samtidig ukomplisert i bruk.

Alkolåsen er raskt klar, og benytter kun noen sekunder i oppstartstid. Riktig resultat leveres uansett temperatur!

– Informasjonen i alkolåsen er kryptert. Alkolåsen er dessuten enkel å montere i alle kjøretøy og kan utstyres med GPRS-modul samt førerbyttemodul, sier Salvesen.
 

Alkolås IL7000 i bil
Alkolås IL7000 i bil

Sikker kjøring med alkolås

Dräger alkolås er brukt millioner av ganger og teknologien sikrer gode måle- og loggfunksjoner. Det er derfor vanskelig å manipulere alkolåsen. Det er flere sikkerhetsmekanismer i systemet som hindrer juks.

Fakta om Alkolås-regelverket

Vegdirektoratet har gjennom forskrift for alkolås, alkolåsverksteder mv. fastsatt hvilke regler og krav som må følges for bruk av alkolås. Her er de viktigste forholdene:

 • En godkjent alkolås for bruk på norske kjøretøy skal ha testsertifikat på at den tilfredsstiller EN 50436-1:2014 eller EN 50436-2:2014 utstedt av et akkreditert laboratorium.
 • Alkolåsen skal ha komponent-typegodkjenning (E-merket) etter gjeldende regelverk for elektromagnetisk kompatibilitet for kjøretøy.
 • Arbeid på alkolås skal utføres på et godkjent alkolåsverksted eller ved fabrikkmontering gjennom kjøretøyfabrikanten.
 • Alkolåsen skal være innstilt slik at kjøretøyet kun kan startes eller settes i bevegelse om alkoholkonsentrasjonen i førerens pust måles til å være mindre enn 0,10 milligram alkohol per liter luft.
 • Føreren må avgi en godkjent pusteprøve for å kunne starte eller sette kjøretøyet i bevegelse. Alkolåsen kan ha en fristarttid på maksimalt 30 minutter.
 • Ved bytte av fører skal den nye føreren av kjøretøyet avgi pusteprøve.
 • Det skal ikke være en forbikoblingsfunksjon for alkolåsen i kjøretøyet.
 • Dersom strømtilførselen brytes på alkolåsen, skal kjøretøyet ikke kunne settes i bevegelse.
 • Alkolåsen kan ha en funksjon for overstyring dersom det oppstår nødsituasjoner. Bruk av en slik nødfunksjon skal meldes og registreres hos faglig ansvarlig i alkolåsverkstedet.

Fakta om KGK
KGK er distributør for verdens ledende produsenter av tekniske høykvalitets produkter innen bil- og maritim sektor. KGK er en familiebedrift med over 70 år i bransjen og har 950 ansatte. Konsernet opererer i Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia og Litauen med en omsetning på ca. tre milliarder svenske kroner. KGK er markedsleder i Norden og representerer over 100 merker som blant annet ZF, Calix, Castrol, Dräger, NGK med flere. Mer informasjon om KGK produkter er tilgjengelig på nettstedet: www.kgk.no. Kontaktperson: Christian Salvesen, mobil 45 28 27 71 og e-post: christian.salvesen@kgk.no