Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

– Sykefraværet den største rådmannsutfordringen

Nyvalgt leder i rådmannsutvalget Bente Larssen fra Porsanger og nyvalgt utvalgsmedlem Evy-Anni Evensen fra Telemark fylkeskommuene diskuterer sykefravær.

I eldreomsorgen og i barnehagene er fraværet størst i kommunal sektor. Sykefravær koster både økonomisk og i kvalitet på tjenestene. Det er en av rådmennenes viktigste oppgaver å få større nærvær, og mindre fravær.

Rådmannslandsmøtet er nettopp avsluttet i Kommunenes Hus i Oslo. Høyt sykefraværet og mangel på heltidskultur ble trukket fram som et av de viktigste problemene rådmennene må løse. I 2001 var sykefraværet på 8,4 prosent. Da begynte sektoren med IA-avtale, inkluderende arbeidsliv. I 2016 har fraværet steget til 9,7 prosent.

I avtalen heter det at arbeidsmiljøet skal bedres, jobbnærværet skal styrkes, og sykefravær skal forebygges og reduseres for å hindre frafall og utstøting av arbeidslivet. Avtalen skal reforhandles i 2018.