Arkivfoto: Helge Skodvin
Arkivfoto: Helge Skodvin
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Sponheim fraråder ny vestlandsregion

Fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland mener en sammenslåing av de tre fylkeskommunene på Vestlandet er problematisk.

Stortinget har vedtatt at landet skal deles inn i omtrent ti nye folkevalgte regioner for å styrke samhandlingen mellom staten og regionalt folkevalgt nivå.

“Fylkesmannen mener at en vestlandsregion bestående av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er problematisk når det gjelder disse forutsetningene. Det vil gi stor regional ubalanse mellom små og store regioner i landet, som gjør det vanskelig å overføre oppgaver fra staten til nye folkevalgte regioner”, heter det i høringssvaret fra Fylkesmannen i Hordaland.

Før helgen skrev Kommunal Rapport at også fylkesmannen Magnhild Meltveit Kleppa i Rogaland sier nei til vestlandsregion.

I intensjonsavtalen mellom de tre fylkeskommunene utpekes Sogn og Fjordane som hovedsete for det nye embetet.

Fylkesmannen i Hordaland mener det er vanskelig å kommentere denne delen av intensjonsplanen “da det ikke er noen som helst argumentasjon for løsningen som er lagt fram”.

Fylkesmannen skriver videre:

“Ett felles vestlandsembete vanskelig er i samsvar med prinsippet om at Fylkesmannen skal være bindeledd mellom stat og kommuner, og at avstandsulempene ved ett embete vil måtte bli kompensert med distriktskontor. Det vil i sin tur svekke hensynet til samordning i en allerede fragmentert stat”.