Staten har i flere år samarbeidet med lokale myndigheter om bypakker og belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Foto: Terje Lien
Staten har i flere år samarbeidet med lokale myndigheter om bypakker og belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Foto: Terje LienTerje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Mer forpliktende avtaler i byvekstområder

Byvekstavtaler er det nye navnet på avtalene som skal sørge for at nullvekstmålet i personbiltransporten nås. Framdriften i de gamle bymiljøavtalene har vært dårlig.

Bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler er altså blitt til byvekstavtaler fra nyttår. De nye avtalene skal bidra til raskere planprosesser. Det opplyser statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Staten har i flere år samarbeidet med lokale myndigheter om bypakker og belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene. Bymiljøavtalene mellom staten og de ni største byregionene skal finansiere kollektivtransport, og sikre arealer til gående, syklende og kollektivtrafikk. Byutviklingsavtalene skal følge opp og konkretisere arealforpliktelsene i bymiljøavtalene i de fire største byområdene.