Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.comIllustrasjonsfoto: Colourbox.com
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

265 kommuner taper på inntektssystemet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har publisert oversikt over hvordan avtalen om inntektssystemet slår ut. Se hvordan din komme kommer ut her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserte torsdag det de beskriver som en foreløpig beregning av endringene i inntektssystemet, etter at Høyre, Frp og Venstre i forrige uke ble enige om en avtale.

Avtalen mellom de borgerlige partiene om inntektssystemet

Det etableres et tilskudd på 200 millioner kroner for sammenslåtte kommuner som blir tyngdepunkt i en region. Disse må ha 9.000 til 10.000 innbyggere eller mer.

Tilskuddet til infrastrukturtiltak styrkes i 2017.

Endringene i basistilskudd dempes, ved at bare halve tilskuddet differensieres.

Det gjøres ingen endringer i skatteandel eller utjevning nå, men det kan vurderes senere.

Det innføres en overgangsordning, slik at kommuner som vedtar sammenslåing ikke først mister tilskudd de senere får tilbake.

Endringene i PU-kriteriet må utredes mer før de innføres.

Det skal utredes om kommunale veier kan fanges opp av utgiftsutjevningen.

Storbytilskuddet videreføres, men med flere kriterier enn antall innbyggere.

Venstre fikk gjennomslag for et sterkere arbeid for å etablere statlige arbeidsplasser i distriktene.

Småkommunetilskuddet og distriktstilskudd Sør-Norge endres, for å bedre fange opp distriktsutfordringer. Småkommunetilskuddet graderes etter distriktsindeksen, mens distriktstilskuddet skal i større grad fordeles etter innbyggertall. Nord-Norge-tilskuddet blir som i dag.