– Det er skuffende at egenandelen for utgiftene til barnevern for enslige mindreårige flyktninger blir beholdt, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Arkivfoto: Terje Lien
– Det er skuffende at egenandelen for utgiftene til barnevern for enslige mindreårige flyktninger blir beholdt, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. Arkivfoto: Terje Lien
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Skuffet over tilskudd

KS er skuffet over at kommunene ikke får refundert en større del av utgiftene til enslige mindreårige flyktninger.

I dag får kommunene refundert 80 prosent av barnevernsutgiftene til denne gruppen, etter at et utgiftstak på 17.000 kroner per måned er trukket fra. I tillegg får de integreringstilskudd også for de enslige mindreårige. Til sammen utgjorde dette i snitt 63 prosent av utgiftene i 2014, som er det siste året det foreligger beregninger for.

Det har derfor lenge vært et krav fra bosettingskommunene at alle utgiftene blir refundert, men dette kravet imøtekommes verken i kommuneproposisjonen eller revidert nasjonalbudsjett.