Et av produktene fra Kongsberg Gruppen - en KPS Protector Remote Weapon Station Nordic. Foto: Kongsberg Gruppen
Et av produktene fra Kongsberg Gruppen - en KPS Protector Remote Weapon Station Nordic. Foto: Kongsberg GruppenKongsberg Gruppen
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Seks kommuner har aksjer i våpenprodusent

Sula er en av seks kommuner som har kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen. Kommunens finansreglement forbyr investeringer som kan medvirke til drap. Kommunen kan ikke svare på om aksjekjøpet er i strid med reglene.

Skatteetatens aksjonærregister viser at seks kommuner eide aksjer i Kongsberg Gruppen ved nyttår.

Kongsberg Gruppen

Én av Norges ledende teknologibedrifter. Men de er også verdensledende på utvikling av våpensystemer og styringssystemer samt produkter innen offshore, olje og gassindustrien, skipsfart og romfart. I dag leverer to av konsernets fire divisjoner produkter og tjenester til forsvarsindustrien.
 

Staten er hovedeier med 50 prosent. I tillegg eier Arendals Fossekompani og Folketrygdfondet henholdsvis 7,96 prosent og 7,07 prosent. Også en rekke aksje- og pensjonsfond og banker har mindre eierposter i teknologikonsernet.
 

Kongsberg Gruppen er blant annet tungt inne som leverandør til F-35-programmet, de nye Lockheed Martins kampflyene. Fabrikken leverer blant annet komponenter til skroget og deler av roret samt komponenter som sitter under vingen. I tillegg har de på oppdrag fra Forsvaret også fått jobben med å produserer raketten Joint Strike Missile (JSM).