Statsråd Jan Tore Sanner vil ikke veilede kommunene om ansattes ytringsfrihet. En uklok beslutning, mener Kommunal Rapport. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix
Statsråd Jan Tore Sanner vil ikke veilede kommunene om ansattes ytringsfrihet. En uklok beslutning, mener Kommunal Rapport. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Veiledning om ytringsfrihet trengs

Bodø kommunes vansker med å få vedtatt et regelverk som sikrer de ansattes ytringsfrihet, og ikke overdriver lojalitetsplikten, demonstrerer behovet for veiledning på dette feltet.

Kommunen gikk i 2013 altfor langt i å sette på plass en lege som kritiserte mangelen på sykehjemsplasser, men har fortsatt ikke vedtatt et nytt reglement som er i tråd med loven.

I desember i fjor tok Sivilombudsmannen opp spørsmålet om offentlig ansattes ytringsfrihet – på «eget tiltak», som det heter. Bakgrunnen er saker som den i Bodø, undersøkelser som viser at både stat og kommuner holder seg med retningslinjer som går for langt i å begrense ansattes ytringsfrihet, samt klager i konkrete saker som jevnlig havner på ombudsmannens bord.

Ombudsmannen mener det trengs konkrete tiltak for å styrke ansattes ytringsfrihet, og anbefaler mer aktiv veiledning som ett tiltak. Han tok opp saken med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, ettersom dette departementet i 1997 laget et rundskriv om nettopp ytringsfrihet og lojalitetsplikt for kommuneansatte. Rundskrivet er aldri blitt revidert, selv om en revidering er blitt varslet i en stortingsmelding.

Når ombudsmannen nå tar opp spørsmålet om en veileder som tydeliggjør grensene for de ansattes ytringsfrihet, er departementet avvisende.

«Jeg tror de problemene Sivilombudsmannen peker på i uttalelsen, best lar seg løse gjennom lokalt arbeid i de enkelte kommunene og fylkeskommunene», skriver statsråd Jan Tore Sanner i et brev som ble sendt til samtlige kommuner og fylkeskommuner i april.

Statssekretær Grete Ellingsen utdyper departementets standpunkt i et intervju med Kommunal Rapport, der hun framhever holdningsskapende arbeid som mer virkningsfullt.

Ikke et vondt ord om holdningsskapende arbeid, men holdningen departementet viser her, er passiv og uklok – passiv fordi de unnlater å gjøre det klart hvor langt ytringsfriheten faktisk strekker seg, uklok fordi det er å neglisjere Sivilombudsmannens godt begrunnete anbefaling.

Mange av våre 428 kommuner mangler juridisk kompetanse eller kapasitet til å sette seg inn i feltet og trenger veiledning. Praksis viser at behovet klart er til stede.