Det er opplagt at det har offentlig interesse å vite hvordan offentlige midler blir brukt, og ved frivilligsentralene, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Det er opplagt at det har offentlig interesse å vite hvordan offentlige midler blir brukt, og ved frivilligsentralene, mener Kommunal Rapport. Illustrasjonsfoto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Frivilligheten må tåle innsyn

Åpenhet om pengebruk skaper tillit. Og tillit trenger ikke minst den som får støtte fra det offentlige.

Frivilligsentralen i Nittedal har, som Kommunal Rapport skrev forrige uke, vært i konflikt med kommunen om pengebruk og innsyn. Etter at det dukket opp bilag på vin til 1.185 kroner, kjøpt på spa, har formannskapet bedt kommunerevisjonen granske hvordan frivilligsentralen har brukt sitt offentlige milliontilskudd de to siste regnskapsårene.

Det er opplagt at det har offentlig interesse å vite hvordan offentlige midler blir brukt. Nittedal-ordføreren har vår fulle støtte når hun krever innsyn i regnskapene til frivilligsentralen.

Det vil være mye mer fruktbart for frivillighetens suksess å invitere giverne til å følge med, enn å rigge seg slik at det kan oppfattes som hinder og stengsler.

Når frivilligsentralen i Nittedal vil omorganisere seg fra stiftelse til forening, er det både naturlig og bra at politikerne stiller kritiske spørsmål om sine formelle rettigheter til å få innsyn. Det hjelper lite at daglig leder i frivilligsentralen sier at hvem som helst når som helst kan komme og se et hvilket som hest regnskapsbilag, når kommunen allerede har erfart at det kan være krevende å få den informasjonen de etterspør. Når frivilligsentralens styreleder ifølge sakspapirene til formannskapet dessuten ikke har ønsket å avtale at alle bilag skal være underlagt offentlighetsloven, er skepsisen fra kommunen forståelig.

Samtidig ligger det i frivillig virksomhets natur at den ikke skal styres av det offentlige. Det må selvsagt kommunen respektere, og kanskje droppe styredeltakelse.

Løsningen burde være like enkel som den er opplagt. Den som mottar penger fra det offentlige, må både organisere seg og opptre slik at alle kan ha tillit til at pengene blir brukt i tråd med formålet. Dette gjelder frivilligsentraler over hele landet, jevnfør idretten og debatten om åpenhet der.

Før sommeren skal det være klart hva Nittedal frivilligsentral har brukt tilskuddet fra kommunen til. Da sier det seg selv hvor viktig det er at offentligheten får innsyn i kommunerevisjonens funn. Vi ser ingen gode grunner til at frivillig virksomhet som regel ikke skulle operere i full åpenhet.