Kommunal Rapport kritiserer rådmann Margrethe Hagerupsen for kildejakt. Foto: Lisa Rypeng
Kommunal Rapport kritiserer rådmann Margrethe Hagerupsen for kildejakt. Foto: Lisa Rypeng
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Drøyt fra en rådmann

Det er drøyt når kommunens øverste administrative leder går på kontrollutvalg og kommunerevisjon for å få vite hvor pressen har fått informasjon fra.

Lenvik-rådmann Margrethe J. Hagerupsen har i brev til kommunerevisjonen, kontrollutvalgets sekretariat og selve kontrollutvalget stilt spørsmål ved deres rolle, fordi kommunal-rapport.no har omtalt innholdet i et notat unntatt offentlighet. Det handler om kommunal anskaffelse.

Rådmannen spør hvordan en journalist kunne vite at det forelå en rapport unntatt offentlighet, «når rapporten kun var kjent for KomRev Nord, K-Sekretariatet og Kontrollutvalget i Lenvik». Hun spør hvordan en journalist kunne vite at rapporten skulle behandles i kontrollutvalgets møte, «når papirene til møtet kun var kjent for/sendt ut til KomRev Nord, K-Sekretariatet og Kontrollutvalget i Lenvik». Og hun spør hvordan en journalist kunne kjenne innholdet i en rapport som er unntatt offentlighet.

Her er det flere problemstillinger. Generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening sier han oppfatter rådmannens grep dypest sett som en kildejakt, noe rådmannen har avstått fra å kommentere. Det er avgjørende for innbyggerne både å få informasjon om forhold som kan være kritikkverdige og ha uavhengige kontrollorgan. En kommunal toppleder bør på ingen måte framstå som noe hinder for det.

Det er oppsiktsvekkende og bekymringsfullt når rådmannen i sitt brev, med kopi til ordføreren, innleder med «Taushetsbelagte opplysninger» og uttrykkelig konkluderer med at det bør tas tak i saken, og at hun vil ha tilbakemelding. Når kontrollorganene svarer at det ikke er opplysninger underlagt taushetsplikt i notatet, men informasjon som inntil videre kan unntas fra innsyn på grunn av kontrolltiltak, rammer kritikken i stedet rådmannen selv.

Dessverre er det ikke alle sentrale ledere som ser ut til å bry seg like mye om at omdiskuterte saker skal bli løst, som å finne ut hvem som har bidratt til at sakene er blitt kjent. Da er det viktig at pressen beskytter sine kilder, slik at saker av offentlig interesse kan bli godt belyst.

Les også: Ga millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert