Ill.foto: Jarl Fr. Erichsen, NTB Scanpix
Ill.foto: Jarl Fr. Erichsen, NTB Scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Slik gikk det i folkeavstemningene

Halvparten av kommunene som hadde folkeavstemning mandag kveld sa nei til sammenslåing. Halvparten stemte ja. Valgdeltakelsen varierte voldsomt, og bare én ny kommune kan se ut til å ha fått et relativt klart mandat fra velgerne.

I tolv kommuner har flertallet av de som stemte sagt nei til sammenslåing. I elleve kommuner har flertallet sagt ja. Den eneste nye kommunen vi kan ane konturene av som følge av resultatene er en mulig sammenslåing av Eide og Fræna.

Siste: Innbyggerne i Rauma sier nei til sammenslåing. 

Møre og Romsdal

Nesset: 49 % ja til å slå seg sammen med Sunndal. 41 % sa ja til å slå seg sammen med flest mulig kommuner i Romsdal. 9 % stemte for å beholde kommunen som i dag. 1 % stemte blankt. Valgdeltakelsen var på 60,6 %, og var ifølge kommunens nettsted enda høyere blant 16- og 17-åringene.

Surnadal: 61 % sa ja til sammenslåing med Halsa og Rindal. Bare 32,5 prosent deltok i folkeavstemningen.

Sunndal: 77 % sa nei til sammenslåing med Nesset. 23 % sa ja. Valgdeltakelsen var 51,7 %. 

Aure:76 % nei til sammenslåing. 23 % har stemt ja. 1 % stemte blankt. Valgdeltakelsen var 55,2 %.  

Halsa: 45 % sa ja til sammenslåing med Aure, Snillfjord og Hemne. 27 % stemte for å beholde Halsa som egen kommune. 18 % vil slå sammen Halsa med Surnadal og Rindal. 9 % sa ja til sammenslåing med Kristiansund og kommunene rundt. Valgdeltakelsen var 60,8 %.

Tingvoll: 71 % nei til sammenslåing med andre, 24 % stemte for sammenslåing (det såkalte 6K-alternativet med base i Kristiansund), 5 % blanke stemmer. 46,6 % valgdeltakelse.

Averøy: 61,5 % nei til sammenslåing. 28 % stemte ja til sammenslåing med Kristiansund, Tingvoll, Gjemnes, Halsa og Aure. 10,5 % sa ja til sammenslåing med Eide og Fræna. Valgdeltakelse: 56,1 %.

Eide: 35 % ja til sammenslåing med Fræna og Averøy. 32 % for å forbli egen kommune. 23 % for sammenslåing bare med Fræna. 10 % for “Romsdalsalternativet”. Valgdeltakelse: 45,8 %.

Fræna: 44 % sa ja til å slå kommunen sammen med Eide. 24 % vil også inkludere Averøy. 19 % vil slå kommunen sammen med andre i Romsdal, mens bare 12 % vil beholde kommunen som den er i dag. Valgdeltakelsen er ikke oppgitt foreløpig. 

Vestnes: 59 % sa nei til sammenslåing med Rauma. Bare 12 % stemte ja, og hele 29 % av stemmene var blanke. Valgdeltakelsen var lav, bare 36,8 prosent.

Rauma: Resultatet er ikke endelig per klokka 23.30 mandag kveld, men forhåndsstemmene viser at 85 % sier nei til sammenslåing med Vestnes.

Aukra: 73 % nei til sammenslåing med Midsund, 20 % stemte for å slå sammen med Midsund. 7 % sa ja til sammenslåing med en eller flere kommuner i Romsdal. Valgdeltakelse er ikke oppgitt foreløpig.

Midsund: 75 % ja til sammenslåing med Aukra. 23 % for “Romsdalsalternativet”. 2 % blanke stemmer. Valgdeltakelse: 56,5 %.

Vanylven: 61 % ja til kommunesammenslåing, 37 % stemte nei. 72,5 % vil slå seg sammen med Sande, Herøy, Ulstein og Hareid til Runde kommune. 13 % ønsker sammenslåing med Selje og Vågsøy. Valgdeltakelse er foreløpig ikke oppgitt.

Molde: Innbyggerundersøkelse viser 71 % ja til storkommune med Molde og en eller flere av sju nabokommuner, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Nesset og Rauma. Moldenserne vil først og fremst slå seg sammen med Fræna og Aukra.

Sogn og Fjordane

Vågsøy: 56 % ja til sammenslåing med Selje og Vanylven. 35 % stemte nei. 9 % blanke stemmer. Deltakelse: 25,3 %.

Selje: 57 % nei til sammenslåing med Vanylven og Selje. 37 % ja. 6 % blanke stemmer. Deltakelse: 42,5 %. 71 % ja til å bli i Sogn og Fjordane, 24 % vil flytte til Møre og Romsdal.

Hordaland

Stord: 67 % ja til sammenslåing med Fitjar. 18 % stemte nei. Bare 18,7 % valgdeltakelse.

Fitjar: 79 % nei til sammenslåing med Stord. 21 % stemte ja. 68 % valgdeltakelse. 

Rogaland

: 74 % nei til sammenslåing med Klepp og Time. 24 % stemte ja. Valgdeltakelsen var 59,3 %. 

Klepp:73 % nei til sammenslåing med Hå og Time. 25 % stemte ja. Valgdeltakelsen var 55 %.

Time: 56 % ja til sammenslåing med Klepp og Hå. 41 % stemte nei. Valgdeltakelsen var 53 %.

Sør-Trøndelag

Hemne: 85 % ja til sammenslåing med Aure, Halsa og Snillfjord. Valgdeltakelse: 29,1 %. 98,5 % stemte ja til å forbli i Sør-Trøndelag, 1,5 % sa ja til å gå til Møre og Romsdal.

Akershus

Rælingen: 83 % sier nei til sammenslåing, ifølge Romerikes Blad. Valgdeltakelsen er foreløpig oppgitt til bare mellom 20 og 30 prosent.