Våre analyser baserer seg på de beste tallene vi til enhver tid har tilgang til og kunnskap om, skriver Dag Ekelberg. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Våre analyser baserer seg på de beste tallene vi til enhver tid har tilgang til og kunnskap om, skriver Dag Ekelberg. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

NHO Service trikser ikke med renhold

Einar Kåre Johnsen har stilt spørsmål ved kostnadsøkningen på renhold i våre kommuneanalyser, og antyder at vi har trikset med tall. Det har vi ikke.

NHO Service har ingenting å tjene på å framstille private leverandører av renhold som billigere enn de er.

I mitt svar (29. april) på Johnsens spørsmål (9. mai) peker vi på et viktig forhold som Johnsen helt unngår å vie oppmerksomhet: I årets analyse er prisene for renhold nemlig beregnet som kostnad per rengjorte kvadratmeter per år, ikke kostnad per kvadratmeter per år.

Differansen utgjør om lag 30 prosent mindre areal i en typisk kommune. Deler man kostnadene på et mindre areal, får man en vesentlig høyere enhetskostnad.

Dette er en vesentlig forskjell. Dette er en riktigere måte å beregne kostnadene på, og det vil framgå i de korrigerte kommuneanalysene som ligger på vår nettside.

Vi etterstreber nøkterne anslag som et utgangspunkt for å gjøre kommunene interessert i å beregne de reelle kostnadene for sin kommune. For å gjøre dette, trengs det tall som bare kommunene har tilgang til.

Etter korrigeringene i areal, viser tjenesteområdet renhold et potensial for besparelser på rundt 1,5 milliarder kroner for alle kommunene. Dette er lavere enn potensialet vi beregnet i analysene fra 2013.

Våre analyser baserer seg på de beste tallene vi til enhver tid har tilgang til og kunnskap om. Vi lærer hele tiden og våre analyser blir stadig bedre.

Under arbeidet med beregningsmodellen for renholdskostnader har vi fått ny kunnskap som vi dermed har tatt med i årets kommuneanalyser. Det er faktisk få som vet hva det koster å rengjøre en kvadratmeter med vaskbart areal i de ulike kommunale formålsbyggene, og Kostra-tallene tyder på at mange av kommuner selv mangler kunnskap her. Derfor er gode verktøy nødvendig. Kommunene og leverandørene er tjent med det.

NHO Service har ingenting å tjene på å framstille private leverandører av renhold som billigere enn de er. Det ville vært svært kortsiktig og ødeleggende for tillitsforholdet mellom kommunene og private tjenesteleverandører.

Johnsen ser ut til å være bekymret for at analysene har utløst et skred av konkurranseutsettinger hos kommuner. Vi er tydelige både i denne og forrige analyse på at tallene for mulige effektivitetsgevinster må tolkes som indikasjoner og anvendes deretter, og at de er uegnet for budsjettsalderinger.

Vi inviterer kommuner som vurderer å konkurranseutsette renhold til å møtes i erfaringsutvekslingsnettverk med kommuner som har gjort dette. På denne måten kan de som vurderer å konkurranseutsette lære av andre kommuners erfaringer – suksesser og feil i prosessen.

Fra vår side tilbyr vi også hjelp til å regne på reelle selvkosttall og bistår gjerne kommunene med excelverktøy for å komme fram til disse.