Ordfører Geir-Inge Sivertsen har i løpet av de seks årene som ordfører bemerket seg nasjonalt, dog ikke alltid med positivt fortegn – tvert imot, skriver Jasmin Agovic-Nordaas. Foto: Høyre
Ordfører Geir-Inge Sivertsen har i løpet av de seks årene som ordfører bemerket seg nasjonalt, dog ikke alltid med positivt fortegn – tvert imot, skriver Jasmin Agovic-Nordaas. Foto: Høyre
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Debatt
Meninger i debattinnlegg står for skribentens regning.

«Fake news» har nådd Lenvik kommune

Det er både betenkelig og bekymringsfullt når lederen av det øverste politiske organet erklærer en anerkjent og riksdekkende avis som «fake news».

Man skulle tro at en slik famøs juridisk og politisk blunder ville gjort ordføreren mer ydmyk og påpasselig, men den gang ei.

Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump og hans selektive og irrasjonelle tilnærming til sannheten. Den jeg snakker om her, er ordføreren i Lenvik kommune, Geir-Inge Sivertsen.

Sivertsen har tydeligvis mistet tillit og respekt for medier når han dedikert og bevisst definerer omfattende og systematisk journalistikk fra Kommunal Rapport som «uetterrettelig, spekulativt og tendensiøst». Definisjonsterminologien er Sivertsens egne ord, som kan leses i ett av hans intervjuer med Folkebladet.

Til tross for at undertegnede har en klar mening om Sivertsens utspill, la meg for ordens skyld prøve å belyse et relevant spørsmål i denne konteksten: Hvem av disse to nevnte aktører, dvs. Kommunal Rapport og ordfører Geir-Inge Sivertsen, har størst kredibilitet i denne saken?

Jeg starter med Kommunal Rapport. Avisen ble stiftet i 1987 og er en landsomfattende fagavis for Kommune-Norge. Den har vunnet flere priser for sin journalistikk, deriblant fikk avisens journalist Vegard Venli i 2016 tildelt Den store journalistprisen.

Avisen omsetter for ca. 30 millioner kroner årlig og har avdekket mange kritikkverdige forhold og brudd på lover gjennom sin gravende journalistikk. Den er kanskje best i klassen i Norge når det gjelder å benytte seg av den fremste jussekspertise i landet. Blant denne ekspertisen finner vi jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som regnes som kommunelovens far.

Når vi snakker om Kommunal Rapport i denne konteksten, bør det nevnes at avisen har ingen forretningsmessige eller personlige forhold til Lenvik kommune. Vi snakker om en uavhengig avis som kun representerer fakta gjennom sin systematiske journalistikk der bevismaterialet vektlegges.

Ved dette tilfellet har avisen framlagt bevis som indikerer at Lenvik kommunes rådmann har vært inhabil i en sak om kjøp av helsetjenester fra en privat aktør der rådmannens sønn har spilt en betydelig rolle, samt at kommunen ikke har fulgt retningslinjer om innsyn og anbudsprosess i samme sak.

Når det gjelder Geir-Inge Sivertsen, har han i løpet av de seks årene som ordfører bemerket seg nasjonalt, dog ikke alltid med positivt fortegn. Tvert imot, mange av sakene som fikk nasjonal oppmerksomhet, var av negativ og meget alvorlig karakter.

Jeg tar meg den frihet å framlegge noen konkrete eksempler i den forbindelse:

I 2013 klarte Sivertsen å terge på seg noen av Norges mest framtredende advokater da han anbefalte Lenvik kommunestyre å bryte offentlighetsloven og retningslinjer om innsyn. I Aftenposten kalte advokat John Christian Elden det famøse utspillet fra Sivertsen «straffbart» og «grov uforstand». Advokat Jon Wessel-Aas definerte handlingen fra Sivertsen som «maktarroganse».

Man skulle tro at en slik famøs juridisk og politisk blunder ville gjort Sivertsen mer ydmyk og påpasselig, men den gang ei. Ikke lenge etterpå var Sivertsen igjen i nasjonale aviser med nok en kontroversiell avgjørelse da han klart og tydelig var inhabil i behandling av saken om den nye ungdomsskolen på Finnsnes – der kontrakten ble tildelt et firma der hans egen bror var signaturansvarlig.

Ikke nok med det, Sivertsens fortolkning av habilitetsreglementet er enestående tatt i betraktning at han selv definerte seg habil, og deltok i debatten om sin egen habilitet. Den gangen valgte Sivertsen å ignorere både jussprofessor Jan Fridthjof Bernt og Fylkesmannens konklusjon om at Sivertsen med stor sannsynlighet var inhabil i saken.

Under perioden med Sivertsen som ordfører, har Lenvik kommune blitt felt hele åtte i ganger i Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). I tillegg har ordføreren ved flere anledninger anbefalt kommunestyret å behandle saker unntatt offentlighet der det ikke var grunnlag for unntak. Slik sett har han opptrådt på tvers offentlighetsloven og sitt eget parti, Høyre, som til stadighet oppfordrer til mer offentlighet.

Det er heller ikke ubetydelig å vite at Lenvik kommune havnet på Robek mens Sivertsen hadde vakt som ordfører.

Hvem har da størst kredibilitet av Kommunal Rapport og ordfører Sivertsen? Det sies at rakettforsking er forbeholdt mennesker med høy intelligens og kunnskap om avansert fysikk. Ingen av delene er en forutsetning for å kunne være kapabel til å gi et åpenbart svar på spørsmålet stilt i denne konteksten.

 

Les om innkjøpssaken i Lenvik her:

Ga millionoppdrag til firma der rådmannens sønn var involvert

Ordfører mener innkjøpssak er godt håndtert