Bernt Svarer
  • Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.
  • Han har utgitt en rekke bøker innen blant annet forvaltningsrett og kommunalrett.
  • Han ledet det offentlige utvalget som ledet fram til en kraftig fornying av kommuneloven i 1992.
  • Bernt har også stor kunnskap om blant annet offentlighetsloven og forvaltningsloven.
  • Spalten publiseres ukentlig på Kommunal-Rapport.no. Spørsmål kan sendes til redaksjon@kommunal-rapport.no.

BerntFoto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Bernt svarer: Frimurere kan være inhabile

Hvis frimurere er forpliktet gjennom medlemskapet til å gi særlig hjelp til andre frimurere, blir både ansatte og politikere som er med i Frimurerlosjen inhabile, advarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt i sin ukentlige spalte.

I en kommune er ordfører og flere fremstående folkevalgte og tilsatte medlemmer av den lokale frimurerlosje. I denne er også en rekke ledende personer i det lokale næringslivet medlemmer, herunder eiere av eller ledere i bedrifter som leverer tjenester til kommunen. Vil folkevalgte og tilsatte i kommunen som er medlemmer av losjen være inhabile i saker der andre frimurerbrødre er parter?

Bernt svarer