tjenestepensjon

Kritikk mot ny pensjons­ordning

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Den nye pensjonsordningen for offentlig sektor får kritikk for å ramme hardt dem som må gå av tidlig. De risikerer under halvparten av lønna i pensjon.
5.3 2018 08:42

Ekspert: offentlig ansatte har fått et pensjons­tilbud de ikke bør si nei til

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Offentlig ansatte skal nå felle sin dom over den fremforhandlede pensjonsavtalen i staten og kommunene. De har fått et meget godt tilbud, mener pensjonsforsker.
4.3 2018 18:13

Optimisme foran forhandlings­innspurt om pensjon

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Fredag går fristen ut for å komme til enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Mette Nord i LO kommune har tro på at en løsning er i sikte.
1.3 2018 08:19

Rådmann vil endre både AFP og tjeneste­pensjon

Lønnsoppgjør og arbeidsliv. Både offentlig tjenestepensjon, AFP-ordningen og særaldersgrenser må endres for å stimulere ansatte til å stå lenger i jobb, mener rådmann Lars Bjerke i Asker.
11.1 2018 10:41