sykehjem

Har tatt tilbake sykehjems­plasser for halv milliard

Kommunevalget 2019. I løpet av denne kommunestyreperioden er det blitt 514 færre private sykehjemsplasser i bruk i Kommune-Norge.
6.9 2019 10:53

Færre over 80 år får omsorgs­tjenester

Pleie og omsorg. Færre over 80 år mottar kommunale omsorgstjenester. Det gjelder både i hjemmet og på institusjon.  
24.6 2019 15:24

KS-lederen: Kjøkken ikke det viktigste i eldreomsorgen

Pleie og omsorg. – Tilskudd til sykehjemskjøkken er flott, men ikke det viktigste tiltaket for god eldreomsorg, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. Regjeringen vil bevilge 12,5 millioner til kjøkken i revidert nasjonalbudsjett.
7.5 2019 10:06

43 grader på sykehjem – sjokkerte politikere

Pleie og omsorg. Tidlig på sommeren ble det målt 43 grader på et beboerrom på sykehjem i Ringsaker. Etter flere tiltak er temperaturen rundt 30 grader – som er lavere enn på sykehjem i Hamar.     
3.8 2018 14:38

Stadig færre bor i syke­hjem

Pleie og omsorg. Drøyt 39.300 personer bodde i sykehjem i 2017. Det er 683 færre enn året før. Samtidig fikk rundt 5.400 flere omsorgstjenester i hjemmet.  
15.3 2018 13:22

Sikrer til­skudd til å pusse opp syke­hjem

Pleie og omsorg. Stortingsflertallet vil stanse regjeringens omlegging av investeringstilskuddet. Kommunene skal også i framtiden få tilskudd til å rehabilitere sykehjem. 
1.2 2018 12:26

Etikkpris til Oslo kommune

Etikk. Oslo har fått etikkpris for arbeidet til sykehjemsetatens kliniske etikkomité. Juryen begrunner prisen med at komiteen fremmer etisk refleksjon på sykehjemmene.
11.12 2017 08:52

Bygger sykehjems­plasser som aldri før

Styring. Kommunene bygger sykehjemsplasser og omsorgsplasser som aldri før. Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd til dobbelt så mange plasser som på samme tid i fjor.
25.8 2017 18:12

Lei riks­politikernes mas om sykehjem

Pleie og omsorg. – Rikspolitikerne må slutte å snakke om sykehjem, og begynne å diskutere de reelle utfordringene i eldreomsorgen. Det sier omsorgssjefene i Kommunal Rapports undersøkelse.
17.8 2017 08:48

- Må skynde seg å rehabili­tere sykehjem

Pleie og omsorg. Regjeringen vil stanse støtten til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger i 2021, selv om ny rapport dokumenterer vedlikeholdsetterslep på 37 milliarder kroner.  
16.2 2017 13:34

Sider