Statsbudsjettet

Fylkesveier kan bli kraftig under­finansiert

Regionreform. Fylkenes overtakelse av fylkesveiadministrasjonen kan bli kraftig underfinansiert, viser nye tall. KS forventer at regjeringen varsler endringer i statsbudsjettet.
4.10 2019 16:33

Skrur igjen oljekrana

Statsbudsjett. Det blir tøffere prioriteringer når regjeringen mandag starter jobben med å lage statsbudsjettet for neste år, varsler finansminister Siv Jensen (Frp).
12.3 2018 08:54

Oljekommuner må ta 40 prosent av skattetapet

Økonomi. 100 sykehjemsplasser kan forsvinne om regjeringen får flertall for forslaget om å endre eiendomsskatten, advarer ordfører.
24.10 2017 08:35

KS venter gode resultater i år og neste år

Økonomi. Nye anslag fra KS tilsier at kommunesektoren får gode netto driftsresultater både i år og neste år. Det blir i så fall første gang i moderne tid at sektoren har vedvarende høye overskudd.
5.10 2016 12:09

Håp om budsjett­enighet på Stortinget

Økonomi. De borgerlige budsjettforhandlingene er i sluttfasen. Et avtaleutkast kan bli lagt fram under gruppemøtene senere i dag
18.11 2015 13:24

Belønner vekst

Kommentar. Regjeringen viderefører en klar linje i kommunalpolitikken, og gir et frampek om hva kommunene kan vente når inntektssystemet skal endres neste vår.
8.10 2015 08:50

- Rimelig at kommunene tar skattesvikten

Politikk. Kommunene får beholde økte skatteinntekter, og derfor er det ikke urimelig at de tar kostnaden når de svikter, sa kommunalminister Jan Tore Sanner i Stortingets spørretime i dag.
15.10 2014 13:48

Vil ha selskapsskatt fra 2015

Politikk. De fire borgerlige partiene på Stortinget ber regjeringen foreslå selskapsskatt og mindre skatteutjevning i kommuneproposisjonen i mai, med virkning i budsjettet for 2015.
5.12 2013 09:30

Setter blåflekker på budsjettet

Kommentar. Den største «blåflekken» regjeringen setter på kommuneøkonomien neste år, er omdisponeringen av penger fra regional utvikling til veier.
8.11 2013 15:46

KS ber Stortinget om hjelp

Politikk. KS setter sin lit til at Stortinget forbedrer regjeringens tilleggsbudsjett.
8.11 2013 13:47

Sider