sosialhjelp

Alle får økt barnetrygd unntatt de fattigste

Sosialtjeneste. Alle foreldre får 84 kroner mer i barnetrygd per måned, unntatt de som lever av sosialhjelp. 85 prosent av kommunene trekker fra barnetrygden før de utbetaler sosialstønad.   
26.11 2018 11:23

Færre unge på sosialhjelp

Sosialtjeneste. Færre unge fikk sosialhjelp og færre har sosialhjelp som hovedinntektskilde, viser de foreløpige Kostra-tallene for 2017.  
15.3 2018 10:42

Færre unge får sosialhjelp

Økonomi. Andelen sosialhjelpsmottakere holder seg stabilt for befolkningen som helhet. Men blant de unge var det en nedgang i fjor.  
15.3 2017 14:00

Glem nabo­ens sosial­satser

Kommentar. Politikerne fastsetter sosialsatsene, men det er saksbehandlerne på Nav som avgjør hvor mye den enkelte får i sosialhjelp.
1.9 2016 08:10

Må stå opp for å få sosial­hjelp

Sosialtjeneste. Bystyret i Stavanger krever at nye unge mottakere av sosialhjelp må møte opp på sosialkontoret hver morgen for å bli satt i aktivitet.
9.5 2016 08:59

Har løsningen på aktivitetsplikt

Sosialtjeneste. Jobbsentralen i Grimstad vil være modell for å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelp, men helse- omsorgssjef Ivar Lyngstad er kritisk til å innføre absolutt aktivitetsplikt.
30.7 2014 09:30

KS mener Eriksson kupper høring om sosialhjelp

Sosialtjeneste. KS mener at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) konkluderer på forhånd om å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelp fra nyttår.
29.7 2014 16:02

Varsler strengere krav til sosialhjelp

Sosialtjeneste. Statsråd Robert Eriksson (Frp) vil skjerpe kravene til personer som får sosialhjelp. De skal ikke lenger bare kunne sitte hjemme og motta trygd.
28.7 2014 11:16

Ut og måke snø

Kommentar. Nå kan bare vinteren komme. Det er flertall på Stortinget for å sende friske, unge sosialhjelpsmottakere ut for å måke snø.
30.8 2013 15:52

Seks av hundre unge går på sosialen

Sosialtjeneste. I fjor gikk 6 prosent i aldersgruppen 18 til 24 år på sosialen for å få hjelp, viser en rapport fra Nav.
11.10 2012 08:36