skole

Solgte til 100.000 - taksten var 1,8 millioner

Innkjøp. Sirdal kommune blir klaget inn for ESA etter å ha solgt skole til underpris.
2.8 2012 09:27

Vil sikre elever erstatning for dårlig skolegang

Skole. Barneombudet foreslår en rekke lovendringer i en bekymringsmelding til kunnskapsministeren.
1.6 2012 09:20

Oslo-skoler stenger på grunn av eksplosjonsfare

Administrasjon. Alle skolene i Oslo måtte stenge eller endre undervisningen torsdag på grunn av eksplosjonsfare i brannslukkingsapparater, opplyser Utdanningsetaten.
13.10 2011 11:47

OECD: Nasjonale prøver sier ikke alt

Oppvekst. Nasjonale prøver er viktige, men må ikke tillegges for stor vekt når kvaliteten i skolen skal vurderes, advarer OECD.
22.9 2011 14:22

SV vil ha færre prøver i skolen

Oppvekst. For mange prøver tar tid som lærerne i stedet burde brukt på elevene, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV). Det samme gjør rapportskriving. Om SV får det som de vil, blir det mindre av begge deler.
5.9 2011 08:37

Bydelsutvalg: – Oslo fengsel bør bli skole

Oppvekst. Oslo fengsel sentralt i hovedstaden bør bygges om til videregående skole, mener et bredt politisk flertall i bydelsutvalget i Gamle Oslo.
31.8 2011 08:53

Frp-kommunene bruker minst på skolen

Oppvekst. Elever i Frp-styrte kommuner mottar i snitt 15.200 kroner mindre per år enn elevene i kommuner der ordføreren kommer fra SV.
30.8 2011 09:03

Må fortsatt slåss om pc-ene

Kommunevalget 2011. I en typisk kommune er det tre elever per datamaskin. Småkommunene har mest utstyr. Se hele oversikten her.
26.8 2011 08:06

Bispehage mot skolegård

Oppvekst. I Stavanger går prioriteringsdebatten i valgkampen: Få orden på biskopens hage eller nedslitte skolegårder?
18.8 2011 08:38

Sider