Service

- Sett tydelig pris på tjenestene

Administrasjon. Over 200 kommuner som scorer dårlig på Forbrukerrådets servicetester får nå brev om hvordan de kan informere bedre om prisen på tjenester. Sjekk servicen i din kommune.
25.2 2015 10:45

Flere fornøyd med offentlig service

Administrasjon. Offentlige tjenester er snart like gode som private, mener brukerne.
10.5 2013 08:33

Dobbelt så mange har god service

Administrasjon. Dobbelt så mange kommuner som i 2007 får godkjent servicenivå i Forbrukerrådets store test, som presenteres i dag.
28.10 2011 09:17