Revidert nasjonalbudsjett

Ønsker flere lærere med innvandrer­bak­grunn

Økonomi. Regjeringen vil bruke 10 millioner kroner på å rekruttere flere menn og personer med innvandrerbakgrunn til skolene.
14.5 2019 11:13

Dette forventer KS av «kommune­prop-en» og revidert – for kom­munene

Politikk. Tirsdag til uka legger regjeringen fram kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Dette er de viktigste sakene for KS som gjelder primærkommunene.  
10.5 2019 13:30

Dette forventer KS av «kommune­prop-en» og revidert – for fylkene

Politikk. Tirsdag til uka legger regjeringen fram kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett. Dette er de viktigste sakene for KS som gjelder fylkeskommunene.
10.5 2019 12:13

10 milli­oner til å under­søke verge­saker

Jus. 364 personer har i år kontaktet Fylkesmennene og sagt at de ikke ønsker verge. Justisministeren bevilger 10,2 millioner kroner for å undersøke slike saker.
9.5 2019 08:15

Veterinær­insti­tuttet blir værende i fem byer

Politikk. Regjeringen setter av 30 millioner i revidert nasjonalbudsjett for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.
8.5 2019 12:25

Ap dobler innsatsen for barne­hagenorm

Politikk. 100 millioner ekstra i år er ikke nok til å finansiere den nye barnehagenormen, mener Ap, som vil doble beløpet. Men ifølge KrF er normen fullfinansiert i 2018.
5.6 2018 08:24

KS glad for mer penger til barnehagene

Politikk. Kommune-Norge er fornøyd med mer penger til barnehagene etter at budsjettenigheten på Stortinget gir dem 100 million kroner mer.
31.5 2018 22:03

100 millioner til bemannings­norm for barnehagene

Politikk. 100 millioner kroner til bemanningsnorm for barnehagene og løfter om fullfinansiert lærernorm, er blant det KrF trekker fram av seire i budsjettavtalen.
31.5 2018 19:07

Kan få 2,4 milliarder fra oppdrett – ingen vet hvem som får hva

Økonomi. Kommuner og fylkeskommuner kommer til å få utbetalt opp mot 2,4 milliarder kroner fra Havbruksfondet, anslår regjeringen. Men først på slutten av året vet kommunene hvem som får hva.
15.5 2018 12:52

Justerer ned skatte­anslaget

Økonomi. Regjeringen tror nå det blir 450 millioner kroner lavere skatteinntekter enn budsjettert i år - tross kraftig vekst så langt i år.
15.5 2018 11:01

Sider