psykiatri

Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke

Helse. Fra i år må kommunene betale for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus. – Jeg ville heller gitt «bøter» til sykehus som ikke samarbeider med kommunene, sier SINTEF-forsker. 
8.1 2019 10:41

5.000 kroner døgnet for rus- og psykiatripasienter

Statsbudsjett. Regjeringen trosser advarsler fra KS og ber kommunene betale 4.885 kroner døgnet for utskrivningsklare rus- og psykiatripasienter på sykehus.  
8.10 2018 16:33

Betre kompetanse innan rus og psykisk helse

Helse. Talet på årsverk innan kommunalt psykisk helse- og rusarbeid heldt seg stabilt, mens kompetansen blant dei tilsette har blitt høgare, viser to ny rapportar.
24.1 2014 11:11