planlegging

FNs bærekrafts­mål inn i kommunenes plan­legging

Plan og stedsutvikling. Regjeringen har vedtatt nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging.  
22.5 2019 10:03

Stor mangel på plan­folk

Administrasjon. Tre ganger har rådmann Anne Berit Berge Ims fra Hå prøvd å få ansatt en plansjef. Men forgjeves. Mangelen på planfolk er skrikende i kommunene, og løsningen ligger ikke like rundt hjørnet.
10.2 2016 09:50

Krever tiltak for bedre planlegging

Plan og stedsutvikling. Over halvparten av kommunene mener de har for liten kapasitet til å drive planlegging. Nå vil hovedstyret i KS ha handling.
27.5 2014 08:43

– Jeg har en plan, sa Egon

Lederspalten. Planlegging og koordinering kan føre til både suksess og fiasko. Riktig innhold og korrekt dosering øker sjansene for at det blir vellykket.
15.5 2013 11:25

Haster med nye planleggere

Administrasjon. Planleggerne i norske kommuner ble ansatt på 70-tallet og er på vei over i pensjonistenes rekker. – Det haster med rekrutteringen, sier leder Terje Pettersen i Forum for kommunale planleggere.
12.2 2013 14:29

Sliter med å skaffe planleggere

Administrasjon. Distriktskommuner har store problemer med å skaffe planleggere. Interkommunalt samarbeid og bruk av ny teknologi anbefales i ny rapport.
6.2 2012 09:14